Organizace Forest Stewardship Council (FSC) ČR  zveřejnila výsledky fotografické soutěže „Mysli na lesy“, jejímž tématem byly lesy, šetrné a přírodě blízké hospodaření a náš odpovědný vztah k nim. Do letošního ročníku fotosoutěže dorazilo bezmála 1550 fotografií.

  Fotografickou soutěž pořádala česká národní kancelář mezinárodní organizace FSC již podeváté a stále patří mezi největší fotosoutěže realizované ve spolupráci neziskového a komerčního sektoru.

  Letos se soutěžilo v jedné společné kategorii a vítěze vybral světoznámý fotograf přírody Martin Rak, který se stal patronem soutěže a věnoval do ní i jednu z cen – exkluzivní fotografický workshop. Novinkou letošního ročníku je pak speciální cena kanceláře FSC.


  Vítězové letošního ročníku:

  • místo: Tomáš Pavlásek – Mlžný les
  • místo: Marek Ujčík – Po dešti
  • místo: Zdeněk Adler – Tajemný les

  Cena kanceláře FSC: Pavel Russe – Když jste promočeni…

  Podtržená slova odkazují na možnost, jak si prohlédnout vítězné fotografie.


  V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno bezmála 1550 fotografií, které zaslalo 536 soutěžících z celé České republiky. Hlavními partnery fotosoutěže se staly společnosti Canon a IKEA. Mediálním partnerem letošního ročníku byl časopis FotoVideo, který všem vítězům věnoval předplatné.

  „Velmi nás těší přetrvávající zájem o soutěž, a tím pádem i o lesy a téma přírodě blízkého lesního hospodaření. Moc děkujeme každému, kdo zaslal své fotografie, a i všem partnerům, kteří nám umožňují soutěž realizovat,“ dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

  Jak a proč pomoci lesům

  Jedním ze způsobů, jak se může každý zapojit do podpory trvale udržitelného či přírodě blízkého lesního hospodaření, je výběr výrobků ze dřeva, které mají šetrný původ. Aktuálně může šetrné lesní hospodaření podpořit prakticky kdokoli, například výběrem vánočního stromečku z FSC certifikovaného lesa.

  Tyto stromky jsou k dispozici na vybraných místech republiky a pocházejí z prořezů v FSC certifikovaných lesních majetcích, kde jsou vybírány jednotlivé kusy v rámci výchovných zásahů, přispívajících ke stabilnímu růstu lesa.

  Podtržená slova odkazují na možnost, jak získat další informace.

  Myslete na lesy

  Fotografická soutěž je součástí jednoho z dlouhodobějších projektů neziskové organizace FSC ČR, který je v současné době realizován. Pod názvem Mysli na lesy běží víceúrovňová kampaň, která se obrací na širokou veřejnost a přináší informace o důležitosti specifického způsobu lesního hospodaření splňujícího mezinárodně uznávaná pravidla FSC. Základem kampaně pro veřejnost je série videí, kterými provází Tomáš Klus a navštěvuje, lesníky, vědce, lesní správce, zástupce obecních samospráv a dřevozpracovatele. Letos pak kampaň podpořili herci Jana Plodková a Václav Neužil.


  O FSC ČR
  Základní ideou organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Proto FSC vytvořilo mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku tak znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Národní kancelář FSC ČR (Fairwood z.s.) prosazuje šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření v České republice. FSC ČR se také věnuje informování o odpovědné spotřebě výrobků ze dřeva a environmentálnímu vzdělávání. Další informace na webu FSC ČR a na projektovém webu Mysli na lesy.


  Zařadil: -maj-

  Autoři