Výchova dětí by se měla obejít bez pohlavků, bití a dalších fyzických trestů. Vláda souhlasila se změnou zákona, která označuje tělesné trestání dětí za nepřijatelné. Nejde o zákaz, za který by rodičům hrozila sankce, ale snahu nastavit nový celospolečenský standard. Experti na lidská práva krok vlády oceňují.

    „Na základě našich mezinárodně-právních závazků navrhujeme v občanském zákoníku změnu deklaratorně zakotvit nepřípustnost tělesného trestání dětí,“ oznámil ministr spravedlnosti Pavel Blažek po jednání kabinetu.

    Rozhodnutí kabinetu ocenila zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Doháníme tak vůči ochraně dětí v naší zemi velký dluh,“ uvedla.

    Celý článek najdete zde:

    https://www.novinky.cz/clanek/domaci-fyzicke-trestani-deti-je-neprijatelne-nove-i-v-zakone-shodla-se-vlada-40476115

    Autor