Zabýváte se ochranou přírody, hledáte změnu, praxi, zkušenost a chcete prakticky realizovat opatření, pro které potřebujete více rukou? Chcete dětem různého věku předávat know how, jak reálně pečovat o přírodu?

  Napadá vás případně i území a ochranářská činnost, která by mu výrazně pomohla?

  Pojďme to společně zkusit….

  Projekt PATRONÁTY ti umožní stát se průvodcem dětské skupiny, se kterou společně přijmete patronát nad přírodně cennou lokalitou a budete o ni pečovat.
  Pokud máš pedagogickou zkušenost a přírodovědné vzdělání, je to ideální, ale chybějící pedagogická zkušenost se dá získat i rozvinout v rámci Patronátů.

  Jak to funguje?
  ● Staneš se spojkou mezi správcem lokality/vlastníkem a dětskou skupinou (skautský oddíl, školní třída).
  ● Nejprve proběhne úvodní schůzka mezi průvodcem, vedoucím dětské skupiny a projektovým koordinátorem.
  Průvodce doprovází svou dětskou skupinu do vybrané lokality (alespoň 2x ročně).
  ● Ručí za to, aby zásahy v terénu měly odbornou kvalitu a očekávaný rozsah.
  ● Pomáhá vedoucímu skupiny (učitel, skautský vedoucí) získat zájem dětí pro přírodovědnou tématiku a vysvětlit jim význam jejich aktivit pro ochranu krajiny.
  ● Je v kontaktu se správcem/majitelem území i s vedením projektu, předává plány a informace o oddílové aktivitě projektovému koordinátorovi
  ● Průvodce kromě nových zkušeností získá i symbolickou odměnu 2000 – 3000 Kč za rok.

  Kde? Patronáty fungují v Praze již od roku 2018 odkud se rozšířily do skoro celé ČR.

  Aktuálně se snažíme vytipovat nové lokality a sháníme nové průvodce pro Prahu a okolí.
  Dále se můžete zapojit ve všech krajích ČR kromě Karlovarského, Moravskoslezského a Olomouckého. V současné době je v programu ochranářsky zapojeno přes 100 skupin.

  Zkušenosti a úspěchy z předchozích ročníků projektu ukázaly, že oddíly i školy o aktivní zapojení do ochrany přírody skutečně zájem mají.

  Více informací najdeš na:
  https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty

  Dává ti to smysl?
  Přihlaš se na stránkách https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty-pruvodci
  Nebo nás kontaktuj e-mailem: patronaty@skautskyinstitut.cz

  Lenka Kachlík, Patronáty, Skautský institut

  Autor