Hnutí Brontosaurus, jedna z předních dobrovolnických organizací v Česku v oblasti ochrany přírody a práce s mládeží, přináší v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne Země přes 30 akcí po celé České republice pod názvem Dny pro přírodu a krajinu. Tyto události nabízejí zejména mladým lidem konkrétní příležitosti zapojit se do péče o přírodu a ochrany životního prostředí.

  V rámci oslav 50 let pořádá Hnutí Brontosaurus desítky akcí po celé České republice. Dny pro přírodu a krajinu proběhnou od 19. do 28. dubna 2024 u příležitosti Mezinárodního dne Země.

  Dobrovolníci budou mít možnost zapojit se do konkrétních činností na pomoc přírodě v místě, kde žijí. Od úklidu pozemku, přes obnovu studánek, mulčování ovocných stromů, udržování přírodních zahrad až po budování úkrytů pro živočichy včetně vyvěšování ptačích budek. Šíře aktivit je ohromná, stejně jako zájem o jejich organizaci, což nás velmi těší,” upřesňuje koordinátor akcí v regionech Matěj Vláčil.

  Tyto iniciativy navazují na kořeny hnutí a na tzv. Akci Brontosaurus, která vznikla před 50 lety v tehdejším Československu, kdy OSN vyhlásilo rok 1974 Rokem životního prostředí. Akce Brontosaurus tehdy vzbudila velkou vlnu nadšení a vedla k cílené pomoci přírodě, krajině a památkám, kdy se desetitisíce lidí pustily do sázení stromů, oprav hradů, kosení chráněných luk nebo čištění studánek.

  Den Země není jen oslavou, ale také výzvou ke konkrétním akcím a změnám. Chceme dát lidem možnost udělat něco pro přírodu a krajinu ve svém okolí. I malé činy mohou přinést velkou změnu a ukázat, že ochrana životního prostředí je naší společnou výzvou. Při příležitosti Dne Země následujeme tento záměr a zdůrazňujeme, že každý může přispět k ochraně planety svým dílem a svými schopnostmi,” uvádí k odkazu Mezinárodního dne Země programový ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman.

  Za svou padesátiletou činnost má Hnutí Brontosaurus na svém kontě mnoho opečovaných lokalit v přírodě a opravených historických památek po celé České republice. Za všechny uvádíme například kosení orchidejových luk v Bílých Karpatech a práce na zřícenině hradu Lukov.

  Spolupráce dlouhodobě probíhají i na Ukrajině, Rumunsku, Srbsku, ale i třeba v Tibetu. Některé z těchto úspěchů dokládají tzv. Příběhy nadšení, které vypráví o konkrétních zkušenostech s péčí o krajinu a mohou tak sloužit jako inspirace dalším.

  Dalším okamžikem oslav Hnutí Brontosauru bude festival dobrovolnictví DORT, který se koná ve dnech 12. až 15. září v historické části Telče. “Cílem festivalu je nastartovat dalších 50 let péče o přírodu, památky a společnost, která není lhostejná ke svému okolí”, dodává Toman. Festival nabídne široký kulturní program, workshopy, prezentace dobrovolnické práce a udílení Cen Hnutí Brontosaurus za výjimečný přínos. Význam festivalu dokládá záštita ministra životního prostředí Petra Hladíka.

   

  https://brontosaurus.cz/dalsich50/

  Hnutí Brontosaurus propojuje smysluplnou dobrovolnickou práci se zážitky a zkušenostmi na celý život. Sdružuje mladé lidi a dává jim příležitost udělat něco dobrého, bavit se, rozvíjet se, a přitom pomáhat světu kolem. Máme padesátiletou tradici, zkušenosti, viditelné úspěchy, jasné cíle a 1 500 hrdých členů, kteří za nimi stojí. Vychováváme děti v oddílech, vzděláváme děti, mládež i dospělé.

  Každoročně pořádá na 250 dobrovolnických akcí, kde mladí lidé odvedou přes 100 000 hodin dobrovolnické práce pro přírodu, památky, děti a mládež. Vyráží s dobrovolníky sázet stromy, vyvěšovat a pečovat o budky pro ptactvo, opravovat hrady nebo třeba pomáhat krajanům v Banátu. V České republice funguje 50 aktivních základních článků, které brontosauří akce organizují. 

  To vše dnes Hnutí Brontosaurus realizuje s cílem nastartovat dalších 50 let péče o přírodu, památky a společnost, která není lhostejná ke svému okolí.

  Autor