První pracovní týden v lednu nového roku vyslala Hodina H své tři zástupce do španělského města Alicante na zahraniční školení s názvem „Youth coaching for employability“ v rámci program Erasmus+.

    Projektu se zúčastnili zástupci organizací pracujících s dětmi a mládeží z Portugalska, Turecka, Kypru, Rumunska, Moldávie, Česka a Španělska. Během programu se mohla mezinárodní skupina seznámit jak s teorií, tak s praktickými ukázkami týkajícími se hlavního tématu projektu – koučink, mentoring a poradenství. Program kromě neformálního učení a seberozvoje zahrnoval i seznámení se s místními tradicemi spojenými s „Festivalem tří králů“, městy Alicante a Elche a kulturami ostatních účastníků z jiných zemí. Na školení navazují aktivity v územích každé partnerské organizace a pak se všichni účastníci setkají za účelem vyhodnocení projektu ještě jednou v dubnu v Rumunsku.

    Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

     Zařadil: -maj-

     

    Autoři