V létě tohoto roku se uskuteční jedinečný divadelní projekt čojč ImproExpress, který propojí mladé lidi z Česka a Německa prostřednictvím improvizačního divadla a cestování vlakem. Tento přeshraniční projekt si klade za cíl posílit mezikulturní porozumění, podpořit udržitelnou mobilitu a zapojit mladé lidi do kreativních a komunitních aktivit.

  Projekt ImproExpress má ještě několik posledních volných míst pro mladé lidi ve věku 14 až 25 let, kteří mají zájem o divadlo, improvizaci a kulturní výměnu. Účastníci budou mít příležitost setkat se s vrstevníky z obou stran hranice, zapojit se do divadelních workshopů, interkulturních aktivit a veřejných vystoupení. Během projektu se naučí různé techniky improvizačního divadla, zlepší své komunikační a jazykové dovednosti. Celý projekt vyvrcholí závěrečným vystoupením na Bezdružickém parním létě, které každoročně přiláká stovky návštěvníků.

  Pokud máte zájem stát se součástí tohoto inspirativního projektu a přispět k budování mostů mezi kulturami, neváhejte a přihlaste se co nejdříve na www.cojc.eu na stránce aktuálních projektů. Přihlášky jsou otevřené pro mladé lidi z Česka i Německa, kteří chtějí zažít nezapomenutelné léto plné divadla, cestování a nových přátelství.

  Na závěr projektu, tedy 3. 8. 2024 se těšíme na setkání s diváky na Bezdružickém parním létě, kde účastníci předvedou výsledky své práce. Přijďte se podívat na kreativní představení mladých talentů a podpořit je v jejich snaze o posílení mezikulturního dialogu a udržitelné mobility.


  Co je to čojč a co dělá?

  Česko-německá kulturní síť čojč si klade za cíl přinášet pohled mladé generace na témata příhraničí. Své názory mládež poté interpretuje skrze divadelní představení a prezentace, která jsou srozumitelná publiku z obou stran. Čojč si hraje s komunikací, přeshraničním dialogem, podobnostmi a rozdíly – využívá k tomu scénické vyjádření, nonverbální komunikaci a svůj vlastní jazyk, který je směsicí češtiny a němčiny, jak už sám název této kulturní sítě napovídá (čojč = česky a deutsch zusammen společně).

  Pro více informací a přihlášky prosím navštivte naše webové stránky www.cojc.eu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese karel.hajek@cojc.eu.


  Projekt ImproExpress podporují: Erasmus +, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Česko-německý fond budoucnosti, Koordinační centra výměn česko-německé mládeže Tandem, Bayerischer Jugendring, Kinder- und Jugendplan des Bundes, Plzeňská dráha z.s., České Dráhy, MAS Český Západ, ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice

  Těšíme se na vás!

  Zařadil: -maj-

  Autoři