Pro všechny, kdo letos nebyli na slavnostním nástupu u mohyly Ivančena, přinášíme projev náčelníka Junáka – českého skauta bratra Ondřeje Vokála – Vokina. 

  „Sestry a bratři, někteří z nás složili skautský slib, všichni z nás se snažíme chovat podle skautského zákona. Přijali jsme dobrovolně povinnost pomáhat bližním, pomáhat těm, kteří trpí, kteří nemají takové štěstí jaké máme v tuto chvíli my.
  Naší povinností je pojmenovat zlo, postavit se mu, bojovat s ním a porazit ho. Skauti, pro jejichž památku je tato mohyla, bojovali s nacisty z Německa. My bojujeme s agresory z Ruska. S agresory, kteří vraždí lidi, mučí lidi a znásilňují lidi. Zničili dětství milionům dětí. Miliony dětí se musely rozloučit se svým otcem na měsíc, na půl roku nebo navždy.
  Já mám velkou radost z toho, jakým způsobem skauti, a ne jenom skauti, ale celá česká společnost, polská společnost a spousta jiných po celém světě, pomáhají. Moc Vám za to děkuji a přeji si, aby nám to vydrželo co nejdéle.
  Zůstaňme věrni našim ideálům a našim hodnotám a pomozme těm stovkám malých dětí, které potřebují naši pomoc, které se potřebují naučit česky, potřebují najít kamarády a partu. A ony potřebují úplně to nejobyčejnější, aby je měl někdo rád. Pojďme jim pomoct, moc vám za to děkuji. Užijte si dnešní den a buďte připraveni. Sláva hrdinům!“

  #skaut
  Za zachycení projevu děkujeme správcům účtu Ivančeny na Twitteru.

  foto Dominik David

  Autor