Město České Budějovice podpořilo grantem v rámci svého dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí projekt pro českobudějovické základní školy s názvem „Jak nachytat dešťovku“. Cílem projektu je motivovat žáky k úsporám vody a využívání dešťové vody a seznámit je s pojmem virtuální voda, tj. voda, která se spotřebovává při výrobě produktů a na pěstování plodin a která nemusí být v produktech přímo obsažena, ale její spotřeba zatěžuje naše životní prostředí.Děti bude při zábavných workshopech provádět virtuální žížala dešťovka. Společně se seznámí s koloběhem vody v přírodě a s možnostmi úspor vody doma i ve škole. Při pokusech si děti vyrobí mechanický vodní filtr, aby pochopily, jak funguje mechanická čistírna vod. Na závěr dostane škola sud na dešťovou vodu, kterou bude možno zalévat školní zahradu.Do projektu se přihlásily ZŠ pro sluchově postižené, ZŠ Máj, ZŠ Bezdrevská, ZŠ Nerudova a ZŠ T. G. Masaryka. Celkem proběhne 10 workshopů. Projekt realizuje spolek Energy Centre České Budějovice, který funguje jako bezplatné a nezávislé poradenské středisko v oblasti úspor energie. První z workshopů se uskutečnil v pátek 6.10. na ZŠ Bezdrevská na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Na tento workshop byli přizváni školáci ze ZŠ ve Freistadtu, kteří hledali možnosti úspor dešťovky společně s českobudějovickými páťáky, celkem se akce zúčastnila téměř stovka dětí. Obě školy mají rozšířenou výuku hudební výchovy, proto si na z! ávěr společně zamuzicírovaly.

    https://eccb.info/pro-skoly/workshopy-2/

     

    Autor