Stromy ve městech potřebují po celý svůj život odbornou péči a dostatek místa. Jen tak mohou v městském prostředí vyrůst a žít v dobré kondici. Vzrostlé stromy ve městech nám totiž poskytují nenahraditelné přínosy. Některé z nich si můžeme zkusit vyjádřit v penězích.
  Tady je jeden příklad za všechny:
  Na dvorku v Havířově roste mladá, sotva třicetiletá lípa. Její chladící efekt je 11,00 MWh/rok. Můžeme si tento přínos vyjádřit v penězích, dostaneme se k částce 50 700 Kč za každý rok. Dalších 5 300 Kč ročně připočítejme za rekreační a estetický přínos stromu. Lípa také zachytí ročně asi 7,5 kg prachových částic a hodnota této ekosystémové služby je asi 3 500 Kč za rok. Ekosystémové služby chlazení, rekreační a estetická hodnota a záchyt prachových částic naší lípy mají tedy hodnotu 59 500 Kč ročně. Mladá lípa má přitom ještě desítky let růstu před sebou a v budoucnu mohou být tyto tři ekologické přínosy daleko větší.
  Zkuste si spočítat ekobenefity dalších stromů pomocí software, který je bezplatně přístupný na adrese www.ekobenefity.cz.
  Zatím jde o první zkušební verzi, ale i tak se zdá, že jsme zase o něco blíže k plánování obyvatelného a udržitelného města, které bude poskytovat kvalitní plochy městské zeleně, pustí do svých ulic biodiverzitu a přinese potěšení obyvatelům i turistům.
  Software je výstupem z projektu, na kterém se podílela firma SAFE TREES, s.r.o. a Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. A kromě výše uvedených tří benefitů (chlazení, rekreační a estetická hodnota a záchyt prachových částic) umožňuje kalkulaci dalších dvou – snižování hluku a ukládání uhlíku.

  Kalkulačka pro výpočet hodnoty stromů
  ve verzi 2022

  Internetovou kalkulačku pro oceňování dřevin vám často doporučujeme i v naší ekoporadně. Slouží k výpočtu hodnoty dřevin, konkrétně ke stanovení výše ekologické újmy vzniklé kácením nebo poškozením dřevin. Poté je možno vypočítat tzv. kompenzační opatření (stanovit výši náhradní výsadby včetně následné péče).
  Na webu AOPK ČR se před pár dny objevila aktualizovaná “kalkulačka 2022” i s Metodikou oceňování dřevin rostoucích mimo les (2022).
  Mezi hlavní novinky patří zohlednění aktuálních cen při výpočtu hodnoty stromů a zohlednění stromů, které mají invazivní potenciál. Změnila se i hodnota parametrů pro ocenění společenské hodnoty dřevin a lépe jsou stanoveny hodnoty suchých a rozpadajících se stromů s ohledem na jejich biologický potenciál.
  Poslední aktualizace této metodiky proběhla v roce 2021 jako součást odborného projektu zaměřeného na stanovení společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les. Domníváme se, že novelizovaná metodika by mohla být velmi dobře využita také ke stanovení finančních odvodů za pokácené stromy, kromě současně používaného přístupu “stanovení náhradní výsadby”. Náš zákon č. 14/1992 Sb., předjímá obě tyto možnosti, jak nahradit ekologickou újmu vzniklou kácením stromů. Kompenzace ekologické újmy odvody zatím není v praxi použitelná, protože dosud neexistuje právní předpis, který by stanovil jejich výši a podmínky jejich ukládání. V odborných kruzích se ale o zavedení odvodů už delší dobu diskutuje a nová metodika AOPK ČR by pro tento účel mohla být vhodným podkladem.
  Používání metodiky AOPK ČR sice není právně závazné, MŽP ČR ji ale doporučuje ve své metodické instrukci (2021) a v praxi ji běžně využívají úředníci, odborní posuzovatelé i soudní znalci.
  Marcela Klemensová – Arnika
  Vedoucí kampaně Zachraňme stromy

  Autor