Koronavirová pandemie a s ní spojená opatření podle rodičů negativně ovlivnila vzdělávání jejich dětí – důsledky v podobě mezer ve vzdělání navíc mohou být podle většiny z nich dlouhodobé. Ukazuje to výzkum Vzdělávání v době pandemie, který realizovala společnost Nielsen Admosphere v dubnu a květnu 2021. Zúčastnila se jej víc než tisícovka rodičů napříč celou republikou.

  Co z výzkumu vyplývá? 

  Například: Dvě třetiny rodičů se domnívají, že pro děti bude problematické si výpadky ve vzdělání doplnit. Téměř dvě třetiny rodičů se domnívají, že nedostatky v digitálním vzdělávání zhoršily již existující nerovnosti a měly negativní dopad na děti se sociálním, ekonomickým nebo jiným znevýhodněním. Častým problémem se kterým se rodiče setkali a i jej sami zmiňují, je ztráta denního režimu dětí. V souladu s tím téměř 6 z 10 rodičů souhlasí s tím, že pro děti bude obtížné se přizpůsobit zpátky školnímu režimu.

  Distanční výuka vyhovuje dítěti méně než běžná prezenční výuka – v rámci výzkumu to uvedla více než polovina rodičů (54 %). Většina rodičů řešila v období distanční výuky alespoň někdy problém s nízkou koncentrací dítěte při online výuce a problém s nedostatečnou motivací dětí v průběhu výuky.

  Více než polovina se domnívá, že distanční výuka bude mít negativní dopad na další vzdělávání jejich dítěte. Čtyři pětiny těchto rodičů si myslí, že tyto důsledky budou dlouhodobé. Pouze desetina rodičů se domnívá, že distanční výuka bude mít pozitivní vliv na další vzdělávání dítěte.

  Co si rodiče myslí, že jejich dětem na distanční výuce (ne)vyhovuje ve srovnání s prezenční výukou?

  To a mnoho dalšího můžete zjistit z tiskové zprávy, a především z prezentace společnosti Nielsen Admosphere, kterou si můžete stáhnout na odkaze:
  https://www.nielsen-admosphere.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vzdelavani-v-dobe-pandemie.pdf

  https://www.nielsen-admosphere.cz

  Autor