I když život dospělého Ježíše popisují hned čtyři evangelia, o jeho dětství se v bibli nedozvíme téměř nic. Proč to mlčení? Jaký byl syn boží v chlapeckém věku? A o čem všem dalším Nový zákon nepíše?

    To zachycují takzvané apokryfy, vyprávění o životě Ježíše Krista, které církev ve snaze vytvořit jednotný věroučný základ odsunula stranou. Patří k nim evangelium Jakubovo, Filipovo, Tomášovo, Jidášovo, Nikodémovo, Bartolomějovo, Barnabášovo či Mariino.

    Mezi nimi a „oficiální“ biblickou verzí však nevede jednoznačná hranice a dá se přepokládat, že apokryfy jsou méně poznamenané cenzorskými zásahy teologů. Co prozrazují?

    https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-jezis-jako-historicka-postava-aneb-co-se-v-bibli-nepise-40454943

    Autor