Evropa na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) 15. 11. 2022 ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %), ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k ambicióznějšímu přístupu v rámci klimatických vyjednávání i ostatní. Na klimatické konferenci se vyjednával mimo jiné tzv. Pracovní program pro mitigaci. Právě jeho nastavení bude hrát důležitou roli v mezinárodním úsilí o snižování emisí v nejbližších letech.

  Připravenost Evropy zvýšit cíl pro rok 2030 oznámil Frans Timmermans. [1] Nevládní organizace dlouhodobě upozorňují, že adekvátním příspěvkem Evropské unie k celosvětovému úsilí udržet nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 °C by bylo snížení emisí přinejmenším o 65 % do roku 2030. [2]


  Jitka Martínková, účastnice COP 26 a COP 27 za Klimatickou koalici, řekla: „Zvýšení evropských ambicí vítáme. Oznámené číslo 57 % ale stále zaostává za ideálem a před oficiálním zasláním nového závazku do OSN by se jej měla Evropa dorovnat na potřebných 65 %. Salámovou metodu nahodilých drobných kroků už si v tuto chvíli dovolit nemůžeme.“

  Miriam Macurová, expertka na klimatickou politiku Greenpeace ČR, podotkla: „Oznámený záměr zvýšit evropský cíl snižování emisí o 2 % není dostatečný pro splnění klimatických závazků z Pařížské dohody, a tedy pro udržení globálního oteplování pod úrovní 1,5 °C. K reálnému navýšení klimatických cílů Evropě mohou pomoci ambicióznější cíle pro obnovitelné zdroje a energetické úspory, o kterých se rozhoduje v právě projednávané legislativě z balíčku Fit for 55 a REPower EU.“

  Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, prohlásil: „Rychlejší snižování emisí skleníkových plynů je krůček správným směrem a je dobře, že jej EU plánuje. Nyní je však čas dělat větší kroky. Nejen kvůli tomu, že cíl ani po zvýšení nebude stále adekvátním příspěvkem EU ke globálnímu snažení o řešení klimatické krize. Rychlejší snižování závislosti na fosilních palivech posiluje energetickou bezpečnost a nezávislosti na rizikových dodávkách paliv.“

  Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku CDE, míní: „Navýšení závazku na 57 % odráží pokrok v jednáních o balíčku Fit for 55 pod českým předsednictvím, neznamená ale zásadní navýšení evropských ambic ve snižování emisí. Klíčová rozhodnutí v tomto balíčku nás čekají v nejbližších měsících a ukáže se, do jaké jsou evropské státy ochotné skutečně urychlit transformaci energetiky jako řešení současné klimatické a energetické krize.”


  [1] https://www.reuters.com/business/cop/eu-tell-un-summit-it-plans-raise-climate-target-2023-source-2022-11-15/

  [2] https://caneurope.org/eus-announcement-to-increase-emissions-reduction-is-still-far-off-track-to-limit-temperature-rise-to-1-5c/


  Zařadil: -maj-

  Autoři