Ukrajinským maminkám by při začleňování jejich dětí do naší společnosti mohly pomoci tzv. adaptační skupiny, o jejichž vznik nyní usiluje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Informuje o tom článek Dominiky Jeřábkové uveřejněný na serveru Novinky.cz. Autorka v něm mj. cituje lidoveckou poslankyni Marii Jílkovou, předsedkyni Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR a členku sněmovního Výboru pro sociální politiku: „Připravujeme adaptační skupinky určené právě pro děti z Ukrajiny, ty budou kombinací hlídání a seznamování se s novým kulturním prostředím. Vnímám, že ukrajinské maminky se chtějí co nejdříve zapojit do normálního života a pracovat, a tohle je způsob, jak jim to umožnit.“

    Zařadil: -maj-

    Autor