Letos se Keltský telegraf uskuteční v sobotu 19. března 2022 v jednotném čase 19:30.

  Vážení přátelé Keltského telegrafu.

  Až do roku 2019 se po deset let vždy s příchodem jara odehrávaly při Keltském telegrafu magické večery na stovkách kopců, abychom si tak uvědomili jarní rovnodennost, s níž do krajiny přichází stále více světla. Také jsme si předávali symbolické světelné poselství a vytvářeli doslova mystické propojení mezi sebou i s přírodou, v níž se projevuje Matka Země.

  V letech 2020 a 2021 proběhl Keltský telegraf jen ve velmi omezené podobě, a když už to vypadalo, že se situace zklidní, objevila se další zdánlivě nečekaná a svým dosahem možná ještě složitější situace.  Válka na Ukrajině.

  Jedna z myšlenek a inspirací pro vznik Keltského telegrafu byl pradávný způsob, jakým si naši předkové a tedy i Keltové předávali zprávy.  Z kopce na kopec si na předem dohodnutých trasách dávali světelnými (případně kouřovými) signály znamení o nebezpečí. Často naše území ohrožovali nájezdníci z východu.

  Proto i obvyklým směrem, kterým putoval světelný signál Keltského telegrafu, byl od východu na západ. Teď je víc než zřejmé, z kterého směru nebezpečí hrozí.

  U Keltského telegrafu je základním principem propojení. Má několik forem. Předáváním světla z kopce na kopec. Osobním spojením účastníků na jednotlivých kopcích. A také duchovním propojením všech účastníků na všech kopcích navzájem. Jde ale především o sladění s Matkou Zemí na mystické úrovni. Jak vidíte, máme tady jak rozměr materiální (světlo) tak duchovní. Ten první nám pomáhá k tomu druhému. O něj především při Keltském telegrafu jde. 

  Zkusme proto letos využít ohňů i jiných světelných zdrojů jako společnou meditaci, modlitbu, rituál. Udělejme je společně všichni najednou.

  Letos se Keltský telegraf uskuteční v sobotu 19. března 2022 v jednotném čase 19:30.

  Podpořme klidem a mírem v našich duších cestu k ukončení válečného konfliktu, který se nás takřka dotýká. Též pro ochranu před jeho dalším rozšířením do Evropy. Naši předkové to tak v dobách zlých dělávali.

  S hlubokou úctou a přáním všeho dobrého, pevného zdraví a vnitřního klidu a míru
  Vlastimil Hela
  hlavní organizátor Keltského telegrafu

  P.S. Zvažte i rozumné použití hlučné pyrotechniky a její případnou náhradu nehlučnými zdroji světla. Možná stačí záře ohně, který odpradávna hrál v magických postupech velkou roli.

  https://www.keltskytelegraf.cz/

  Autor