Katolický kněz, teolog a filosof Tomáš Halík převzal v sobotu 12. března 2022 v kostele Grote Kerk v nizozemském Naardenu Cenu J. A. Komenského. Porota ocenila Tomáše Halíka „jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu“.

    Laureát ve svém proslovu při udělení Ceny mimo jiné pronesl:
    “I my se dnes díváme do tváře smrti. Odložme brýle naivních iluzí, že jde jen o lokální válku kdesi daleko, že se Putin spokojí s dobytím Ukrajiny. Vladimir Putin, Hitler naší doby, postupuje podle plánu, který známe z dějin Československa – nejdříve obsadit pohraniční území, pak celou zemi – a pokud se mu demokratický svět nepostaví včas a s dostatečnou razantností, půjde dál. Bude to povzbuzení pro diktátory a válečné zločince na celém světě. Země, které se včas neosvobodí od jakékoliv závislosti na Rusku, zaplatí za svou slepotu a národní egoismus v budoucnosti velmi vysokou cenu. Pokud Západ dovolí Rusku zničit svobodu Ukrajiny, zradí tím základní hodnoty, které jsou pilířem její identity. Tato válka je zápas o morální tvář Evropy, zkouška statečnosti a solidarity.“

    Celý text proslovu uveřejnil Tomáš Halík na svém blogu na serveru Aktuálně.cz.

    Zařadil: -maj-

    Autor