Kniha Pražské ptactvo získala v posledních dnech hned dvě ocenění. Kromě ocenění „Nejkrásnější česká kniha roku 2023“ v kategorii Odborná literatura získala i vědeckou cenu „Cenu Josefa Hlávky“. Tuto mimořádnou publikaci jsme vydali společně s Revolver Revue na sklonku loňského roku, abychom splnili přání ornitologa a odbojáře Veleslava Wahla (1922-1950). Věříme, že Wahl by měl z těchto ocenění radost.

  Kniha Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny) je určena odborné i široké veřejnosti a propojuje zdánlivě odlehlé oblasti: svědčí o mimořádné osobnosti v boji proti dvěma totalitám a představuje pozoruhodné ornitologické dílo. V jednom svazku je zahrnuto v jistém smyslu několik knih najednou:

  Těžištěm je ceněná a v mnoha směrech průkopnická práce Pražské ptactvo, v níž ornitolog Veleslav Wahl (1922–1950) v polovině čtyřicátých let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě. Na svou dobu mimořádně prozíravý a dnes zvlášť aktuální je mimo jiné Wahlův přístup k ochraně ptactva apelující na cílenou péči o životní prostředí. Kapitoly původního Pražského ptactva byly pro současné vydání významně doplněny a aktualizovány novými texty, které reflektují změny v avifauně Prahy od dob Veleslava Wahla.

  Další podstatná část knihy je zaměřena na nevšední život Veleslava Wahla a jeho hrdinské občanské postoje, jimž dodnes nebyla věnována patřičná pozornost. Wahl byl nejen významným ornitologem, ale také aktivním členem domácího protinacistického a posléze protikomunistického odboje; za údajnou velezradu a vyzvědačství byl v roce 1950 totalitní komunistickou justicí odsouzen k smrti.

  Důležitou rovinu tvoří i obrazová vrstva knihy. Texty o ptactvu provázejí nové kresby Jana Hoška, starší ilustrace Karla Svolinského i výběr z obrázků samotného Wahla. Publikaci doplňují fotografie pražských lokalit, které speciálně pro tento účel pořídil Karel Cudlín, i řada archivních snímků, dokumentů a dalších pramenů.

  Autory grafické úpravy celého svazku jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš.

  Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou vlastnoručně sepsal den před popravou. Chce splatit dluh vůči jeho ornitologickému dílu i jeho občanské statečnosti a být zdrojem poučení, posily i radosti pro mladé i starší čtenáře 21. století.


  Vydavatel: Revolver Revue a Česká společnost ornitologická

  544 stran

  Doporučená maloobchodní cena: 1399 Kč

  Článek o knize na webu ČSO

  Tisková zpráva na webu ČSO

  Náhled několika ukázkových stran

  https://www.birdlife.cz/

  Autor