Tříkrálová sbírka 2024 je tady. Začátkem ledna se opět vydávají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání, anebo vylepí samolepku se třemi písmeny K + M + B. Při tom koledníci do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. A lidí v nouzi kolem nás není málo.

  Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se tradičně zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy. Zmíněná tři písmena K+ M+ B+ znamenají Christus Mansionem Benedicat: Kristus žehnej tomuto domu. Někdy jsou vykládána jako jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar.

  Požehnání tříkrálovým koledníkům a všem, kdo je přijmou, letos udělil kněz, pedagog, spisovatel a skaut P. Marek Orko Vácha (ke zhlédnutí na webu Tříkrálové sbírky).

  „Celostátní Tříkrálová sbírka se koná od roku 2001, tedy již po čtyřiadvacáté, a za tu dobu si získala své pevné místo v našem kalendáři. Koledníci jsou poslové dobré zvěsti, rozdávají lidem radost a současně jim nabízejí příležitosti, jak začít nový rok dobrým skutkem. Dárci tak mohou být solidární s těmi potřebnými, kteří se bez cizí pomoci neobejdou,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku tradičně organizuje.

  Koledování tří králů s charitními pokladničkami v ulicích probíhá od 1. do 14. ledna 2024. Skupinky koledníků jsou vybaveny průkazem od pořádající Charity a zapečetěnou pokladničkou s charitním logem. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok.

  „Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí desítky tisíc dobrovolníků, zejména do pokladniček vykoledují desítky milionů korun,“ říká Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky. V roce 2023 byl takto dosažen zatím nejvyšší výtěžek sbírky 165,686 milionu Kč. V předchozím roce 2022 činil výnos sbírky přes 141 milionů korun. Výsledky naleznete na webu Tříkrálové sbírky.

  Kdo nepotká koledníky, může přispět na dobročinný účel přes platební bránu www.trikralovasbirka.cz, kde si dárce může na základě zadání města, názvu Charity či uvedení PSČ zvolit, v jaké lokalitě má jeho dar pomáhat. Do sbírky je možné přispět také zasláním dárcovské SMS či převodem na účet.    

  Autor