Historický milník pro zajištění zlepšení životů stovek miliónů zvířat v EU – Evropská komise vyslyšela požadavky evropské občanské iniciativy Konec doby klecové. Zavázala se k ukončení klecí, ve kterých jsou stále zvířata k hospodářským účelům vězněna, do roku 2027.

  Evropská komise se ve středu 30. 6. 2021 zavázala k postupnému rušení klecí v chovech zvířat (hospodářských) v EU do roku 2027! Hlasy skutečných milovníků zvířat jsou v EU slyšet.
  Komise plánuje zakázat klece pro více než 300 milionů slepic, prasat, telat, králíků, křepelek kachen, hus a jiných, ročně chovaných, hospodářských zvířat do roku 2027. Evropská komisařka pro zdraví Stella Kyriakides a místopředsedkyně Komise Věra Jourová to oznámily na tiskové konferenci věnované reakci Komise na evropskou občanskou iniciativu (European Citizen Initiative) Konec doby klecové. Tato Evropská občanská iniciativa je první úspěšnou iniciativou za hospodářská zvířata, byla podepsána ohromným počtem: 1,4 milionem občanů EU!

  Komise oznámila, že má v úmyslu „do konce roku 2023 předložit legislativní návrh na postupné ukončení a konečný zákaz používání klecí pro všechny druhy zvířat a kategorie uvedené v této iniciativě“. Rovněž se bude zabývat otázkou dovážených výrobků ze zemí mimo EU a zaváže se, že se bude jednat „o zavedení pravidel nebo norem pro dovážené výrobky, které jsou rovnocenné s EU“. Do konce příštího roku Komise vyhodnotí podrobnosti legislativního návrhu, který bude předložen v roce 2023, a bude nutné, aby jej schválil Evropský parlament a Rada EU, než se stane zákonem.

  „Je to ohromné vítězství pro zvířata použitá k hospodářským účelům v EU. Je to první zásadní krok k volným chovům a zlepšení jejich životů. Děkujeme všem lidem se srdcem na pravém místě, kteří po celé roky připojují svá jména pod petice, pomáhají je dále šířit a jsou tu pro zvířata,“ uvádí Dita Laura Michaličková, předsedkyně Společnosti pro zvířata.

  Evropská občanská iniciativa (European Citizen Initiative) Konec doby klecové byla zahájena 11. září 2018. Skončila přesně o rok později a získala více než 1,6 milionu podpisů. Po požadovaném období pro ověření podpisu ECI snadno překročila požadovanou hranici 1 milionu podpisů, s celkovým počtem 1,397.113 ověřených podpisů v celé Evropě. Také překonala hranici minimálního počtu podpisů v 18 členských státech EU, ze sedmi požadovaných. Díky tomu je ECI End the Cage Age:
  • šestou ECI, která uspěla mezi 75 registrovanými iniciativami za posledních deset let,
  • třetí s nejvyšším počtem podpisů,
  • první úspěšnou ECI v oblasti dobrých životních podmínek (welfare) hospodářských zvířat.

  Kampaň Konec doby klecové začala v EU v roce 2014 a navázala na desetiletí kampaní v EU za ukončení chovu slepic, prasnic a telat v klecích. Společnost pro zvířata se ke kampaním za konec klecí pro slepice a prasnice v EU připojila na konci 90. let, kampaní Slepice z klece ven a Já za to stojím.

  V roce 1999 se podařilo přijmout směrnici zakazující chov slepic v klecích, drůbežářský průmysl záměr na poslední chvíli zhatil a prosadil klece tzv. obohacené, navíc s dlouhým přechodným obdobím 12 let. V tomto mezidobí se snažil přechodné období prodlužovat a vrátit se k holým klecím.

  Úspěch občanské iniciativy Konec doby klecové je předzvěstí nejen Chicken Run/Slepičího útěku, ale útěku z život omezujících podmínek pro všechna zvířata držená v zemědělství.

  Zařadil: -maj-

  Autor