Letošní letní vlna extrémních veder názorně ukázala, jak velký význam mají vzrostlé stromy v ulicích našich měst. Aby mohly poskytovat potřebný stín a chlazení ve stále častějších horkých dnech, je třeba posílit podmínky pro jejich zdravý růst a ochranu před ničením.

    Na potřebných legislativních změnách už pracuje Ministerstvo životního prostředí, které má v plánu návrh předložit k veřejné diskusi už na podzim letošního roku. Hlavní téma konference jsme proto věnovali připravovaným změnám v legislativě i příkladům a zkušenostem dobré praxe z českých měst.

    101 projektů usilovalo letos o titul Nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu. Vyhlášení vítězných projektů Adapterra Awards 2023 bylo součástí programu konference.

    Konferenci pořádala Nadace Partnerství 1. listopadu 2023, 13:00-20:00 v Divadle v Dlouhé v Praze 1. Na záznam konference se můžete podívat na YouTube Nadace Partnerství či na Facebooku Adapterra, a také zde:

    Více na: https://www.adapterraawards.cz/

    Autor