Dne 14. února se uskutečnila schůzka se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ke plošným kontrolám živnostenských úřadů, které se zaměřily na pořadatele dětských táborů. Jejich cílem je zjistit, zda mezi nimi nejsou subjekty, které nedovoleně podnikají.

  Toto setkání nepřineslo jednoznačný pokyn k zastavení kontrol v plošném měřítku, v nějž jsme doufali a pro který jsme měli jasné argumenty.

  • Kontrola je bezdůvodně zaměřená plošně na všechny pořadatele táborů. K jejich identifikaci jsou používaná data z hygieny, která, někdy dobrovolně (u táborů do 29 dětí) pořadatelé poskytli pro lepší koordinaci epidemiologických opatření, potřeby IZS (Integrovaný záchranný systém) apod.
  • Podnět Asociace cestovních kanceláří (ACK) ČR, na základě něhož byla kontrolní akce spuštěna, je dle sdělení ACK ČR a MMR adresný. Obsahoval cca 120 konkrétních subjektů, z nichž pouze část směřovala k dětské rekreaci. Kontroly nekopírují tento podnět. I přesto je tento podnět uváděný v dopise živnostenským úřadům jako důvod k zahájení akce.
  • Dle sdělení pracovníků živnostenských odborů, se kterými byla Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) v kontaktu, je takováto akce směrem k NNO (nestátní neziskové organizace) první svého druhu za 20 let, a to ve velmi nevhodné době. Rok 2021 byl pro pořádání táborů velmi náročný. ČRDM vyjednávala podmínky do poslední chvíle s ministerstvem zdravotnictví, kde bylo obtížné dosáhnout v praxi použitelného řešení. Pro pořadatele to byla nejistota v podstatě až do začátku léta.
  • Pro podnikatele, u kterých kontrola odhalila, že pořádají tábory, a nemají potřebnou živnost cestovní kanceláře, bylo v roce 2021, ale i nyní prakticky nemožné získat požadované povinné pojištění proti úpadku. Pojišťovny ho odmítají z důvodů vysokých rizik a chybějícího zajištění uzavřít.

   Závěry z jednání:

  • MPO již dříve vydalo doporučení, ve kterém uvádí, že je zbytečné kontrolovat DDM (domy dětí a mládeže), SVČ (střediska volného času) i spolky, pokud zde není důvodné podezření. Jelikož se toto neděje a jsou stále zahajovány nové kontroly i u těchto subjektů, MPO svůj pokyn směrem dolů zopakuje. Vyhoví tak žádosti MŠMT i ČRDM na lepší a opakovanou informovanost živnostenských odborů příslušných ORP (obec s rozšířenou působností). Tato zpráva k nim dorazí prostřednictvím krajských pracovišť.
  • Pokyn bude obsahovat i to, že kontrola se zahajuje poté, co kontrolní orgán shromáždí maximum informací z veřejných zdrojů, jako jsou například rejstříky, internetové stránky i informace na úřadech, které s kontrolovaným subjektem spolupracují.
  • Na konci února MPO shromáždí data z provedených kontrol, zhodnotí je a rozhodne, jak pokračovat.

  Z dat, která má ČRDM k dispozici z terénu, plyne následující:

  • U kontrolovaných spolků nebylo nalezeno žádné pochybení.
  • U pořadatelů-podnikatelů jsou případy, kdy mají historicky registrovanou živnost, která ovšem neodpovídá současnému znění zákona. Těm nyní hrozí vysoké pokuty.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček k setkání říká:

  • „Myslím, že tři měsíce probíhajících kontrol stačí k tomu, aby i MPO mělo dostatek informací a vyhodnotilo, že nemá smysl v akci pokračovat. Místo represe, která nepřinese valný výsledek, navrhla ČRDM jednat o tom, ak by bylo vhodné prostředí dětské rekreace kultivovat, aby zde nedocházelo k zneužívání právní formy spolku pro podnikatelskou činnost nebo k užívání nesprávných živností s cílem dosáhnout konkurenční výhody na trhu. Nepředpokládáme významné dopady na pořadatele táborů z řad spolků.“
  • „Pakliže poskytujeme dobrovolně data hygienickým stanicím o malých táborech, činíme tak z přesvědčení, že je to dobré pro případ nějaké krize. Tou krizí ale určitě není bezdůvodná kontrola z živnostenského úřadu. Myslím, že spousta z nás si poskytnutí takových informací státní správě v roce 2022 rozmyslí.“

   

  Autor