S nástupem nového školního roku aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou spolkovou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce).

  Hlavní novinky ve zkratce

  • Prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob.
  • Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů.

  Základní pravidla

  • Střediska, oddíly, skupiny musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
  • Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
  • Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
  • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

  Způsoby prokázání bezinfekčnosti

  Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:

  1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů;
  2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů;
  3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny;
  4. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin);
  5. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše);
  6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny;
  7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce).

  Pozn.: Ve veřejných testovacích místech jsou od 1. září testy zdarma pro osoby do 18 let, pro osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a pro osoby se zahájeným, ale nedokončeným, očkováním.

  Ochrana dýchacích cest

  • Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na akce do 10 osob (uvnitř) nebo 30 osob (venku).
  • Povinnost ochrany dýchacích cest se v žádné situaci nevztahuje na děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku.
  • Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
  • Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit.
  • Výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím, pakliže je akce v místě konání sama.

  (Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a k ochraně dýchacích cest ).

  Za přípravu pravidel děkujeme Petrovi Vaňkovi, místostarostovi organizace Junák – český skaut.