Nedávno proběhlo médii několik zpráv o úrazech bleskem. V jedné z nich se mluvilo mimo jiné o tzv.“krokovém napětí“. 

  Co je to krokové napětí?

  Možná jste slyšeli radu: Když blízko tebe udeří blesk, vzdal se od toho místa co nejkratšími krůčky! Zdá se vám to nesmyslné? Abychom utíkali dostatečně rychle, musíme přece dělat dlouhé kroky! Ale ouha, právě to by nám mohlo ošklivě uškodit. Půda je od blesku nabitá na vysoké napětí. Proč kraťoučké krůčky? Pojďme si udělat pokus vysvětlující, co je to krokové napětí.

  Každý rok se stane několik neštěstí, když poblíž člověka udeří do země blesk, nebo spadne na zem drát vysokého napětí. Za bouřky obecně se nedoporučuje být venku, ve vodě, pod stromem, nebo se pohybovat v blízkosti stožárů s vedením vysokého napětí. Známé a zdánlivě nevysvětlitelné jsou případy, kdy blesk zabil někoho pohybujícího se dál od místa úderu a neublížil osobě nebo zvířeti, které stálo blíže.

  Elektrický potenciál

  Hlavní důvod, proč je blesk nebezpečný, je obrovské množství energie, kterou přenese během zlomku sekundy…  Elektrický proud se od místa styku blesku se zemí šíří půdou jako kořeny stromu – na povrchu půdy vznikají velké rozdíly elektrického potenciálu. Pokud v tom okamžiku stojíte s chodidly u sebe, pak je rozdíl potenciálů (napětí) nepatrný, pokud stojíte rozkročeni, může být napětí mezi chodidly veliké. V tom okamžiku projde vaším tělem proud. A může vás zabít.

  Panáček z drátů

  Udělejte si pokus, který ukáže, jak to s půdou nabitou bleskem je… Budete potřebovat kousek izolovaného drátu na výrobu panáčka a diodu, zdroj napětí – baterie a kabely, vlhký písek, sůl… Panáčka zastrčíme do vlhkého písku. Pokud panáčkovi dáme nožičky k sobě, dioda v jeho rukou se nerozsvítí .

  Postup pokusu a další podrobnosti najdete na odkaze:

  https://www.3pol.cz/cz/rubriky/navody-na-pokusy/2135-krokove-napeti 

  Související:

  (viz např.:https://www.novinky.cz/clanek/krimi-zraneni-muze-v-jesenikach-mohlo-za-nej-krokove-napeti-po-uderu-blesku-40440851)

  Autor