V první polovině února proběhl online Kulatý stůl s tématem dobrovolnictví. Kulatý stůl je součástí statisticko-sociologického šetření, tedy průzkumu veřejného mínění, které provádí ACCENDO, z. ú., v projektu „Koncepce dobrovolnictví v ČR“ (zkrácený název).

  Samotnému šetření předcházelo několik částí – klíčových aktivit – a další se realizují: Řízení a administrace projektu, dále pak zmapování současného stavu v oblasti dobrovolnictví v České republice a v zahraničí, současně probíhající vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice a pilotní ověření přímé podpory dobrovolnických center v rámci celé ČR. A to včetně nastavení a realizace odborného vzdělávání pracovníků prostřednictvím Regionálních dobrovolnických center, zhodnocení projetu a nově rozvoj a využití webové platformy dobrovolnik.net/ dobrovolnictvi.net či dobrovolnictví ovlivněné pandemií.

  Samotnou organizaci představil ředitel Lubor Hruška, za ministerstvo vnitra (MV) s vysvětlením projektu vystoupila Nataša Diatková a Jihočeský kraj reprezentovala Pavla Doubková.
  Po celou dobu se diskuze s účastníky (RDC JčK, ADRA, Temperi, ICOS, Diakonie Rolnička, Selesiánské středisko, Junák – český skaut, Charita, Hafík, zástupci města Kaplice a Jindřichův Hradec, dobrovolníci a mnozí další) opírala o potřebu Strategie rozvoje dobrovolnictví. Mluvilo se o tom, co je třeba udělat, aby se dobrovolnictví více rozvinulo, a zda je třeba střešní organizace v jižních Čechách.

  Dle odpovědí bylo znatelné to, že každé centrum se potýká s jinými výzvami. Některé hledají zázemí pro své kluby, jinde potřebují metodické vedení a ještě jinde řeší, jak vyškolit své koordinátory a dobrovolníky. Pro mnohé ale vyšlo jedno společné: Uvítali by zkvalitnění databáze dobrovolníků, sdílení dobré a špatné praxe, právní poradenství, propagaci dobrovolnictví (např. spoty), supervizi, vzájemné propojení a setkávání, podporu.

  Z toho vyplývá, že dobrovolnická centra, vysílající i přijímající organizace, obce by uvítaly jistou platformu, která bude místem setkávání a pracovní skupinou složenou z odborníků, jež bude mít široký rozhled o dobrovolnictví (ať už v sociálních službách, nebo i ve školství, zdravotnictví, ekologii…), tak bude především rozcestníkem informovanosti pro formální i neformální dobrovolnictví, mladé, dospělé i seniory. Nepřejí si, aby vznikla organizace, která by byla systémem byrokratického řízení koordinátora koordinátorů s modelem, který není v souladu s potřebami!

  Kvalita poskytování dobrovolnických služeb se opírala především o financování. To je Jihočeským krajem už léta poskytováno, ale především v pobytových sociálních službách, a chybí např. financování terénních dobrovolníků. Hodně se diskutovalo o financování koordinátorů dobrovolnictví: To v současné době je řešeno částečnými úvazky, DPP či často dobrovolně s propojením na jinou činnost v organizacích (takže koordinátorem se stávají sociální pracovníci, lektoři, administrativní pracovníci) a je velmi zdlouhavý proces k poznání dobrovolníka a jeho zkvalitnění.

  Zaměstnavatel může zaměstnance poznat ve tříměsíční zkušební době, ale u dobrovolníka, který chodí nárazově, a koordinátora, který je zaměstnán na zkrácený úvazek, tento systém může být prodloužen ještě o několik měsíců. Proto se může stát, že jediná zpětná vazba je kritika. Zvláště u dobrovolníka rizikového musí koordinátor být vyškolený, s dlouhodobou praxí, se zkušenostmi a s pevnou pozicí v organizaci. Mnohé organizace tak více udržují stávající stav, než se mohou snažit o rozvoj.

  Diskutovalo se také o tom, že v malých obcích hodně funguje rodina (zvláště u seniorů a osob se zdravotním postižením), či komunita (úklid prostranství, kostela, příprava volnočasových a kulturních aktivit).
  Celé setkání bylo velmi přínosné jak pro realizátory, tak samotné účastníky. Pan Hruška profesionálně vedl diskuzi, poskytl rovnocenný prostor pro vyjádření, dal prostor pro přemýšlení, zobecňoval, hledal co nejvíce pohledů na zadané téma (ať už úhlem pohledu, nebo třeba i zaměřením organizace/obce/jednotlivce). RDC pro JčK dostalo velmi cenné informace, zjistilo odpovědi na otázky, se kterými se potýká v realizaci projektu (především jak uchopit nově vznikající a rozjíždějící se RDC), kriticky zhodnocovalo činnost RDC s nastavenými aktivitami a plněním veřejné zakázky atp.

  Velmi děkujeme MV, ACCENDu i všem účastníkům diskuze za jejich zapojení, názory, pohled, reakce na ostatní, vysvětlování, otevřenou myslí a snahou o společný konsenzus.
  Doufáme ve zdárné dosažení výsledků evaluace i šetření, které může být podkladem pro jednání s Jihočeským krajem (který si o výsledky během diskuze požádal).

  Zařadil: -maj-