4. října 2023 jsme protestovali před budovou Lesy ČR v Hradci Králové, protože nám vadí, že tato státní firma pokračuje v kácení starých lesů, především v severních Čechách a na jižní Moravě. Před vchod do budovy jsme proto umístili pařezy a kříže jako symboly ničení starých lesů.  

  Lesy ČR chtějí na podzim kácet v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří v okolí Litvínova a Telnice, pokračovat chtějí i v těžbě ve Ždánickém lese na jihu Moravy. V obou případech jde o cenné staré lesy, které překypují biodiverzitou a ve kterých se vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Pokračující kácení může tyto lesní porosty výrazně poškodit, což v případě Krušných hor tvrdí i Krajský úřad Ústeckého kraje v odůvodněních několika řízení, v nichž těžbu omezuje, nebo přímo zakazuje.

  Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Nekácejte.cz, říká:
  “Požadavkem naší kampaně je chránit lesy starších 120 let vlastněné státem. Těch je 4,5 % všech lesů a většinu z nich spravují Lesy ČR. Vzhledem k tomu, že celkově státní firma Lesy ČR stará o 1,2 milionu hektarů lesa, jedná se pro ni o snadno splnitelné požadavky. Bohužel ministerstvo zemědělství i Lesy České republiky odmítají kácení unikátních starých lesů zastavit. Ochrana starých lesů je přitom zásadní pro biodiverzitní i klimatickou krizi, ve kterých se nacházíme. Staré lesy by měly být zařazeny mezi 30 % ekosystémů, které se Česko zavázalo chránit do roku 2030, a to v režimu striktní ochrany přírody.”

  Generální ředitel firmy Dalibor Šafařík nedávno společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem zemědělství Markem Výborným oznámil, že lesníci v oblasti vytipovali 250 hektarů v hůře přístupném terénu, které zůstanou zcela bez zásahu člověka. Organizace Greenpeace to ale považuje za nedostatečné.

  Lesy ČR se totiž v tu samou chvíli odvolávají proti zákazu kácení, který v porostech starších 120 let vyhlásil Ústecký kraj a který se týká 1 200 hektarů. Lesy ČR přitom spravují 8 800 hektarů v Krušných horách, v současné době chtějí pokácet 15 200 stromů. Zákazu předcházelo kontroverzní chování firmy, která v roce 2022 kácela v oblasti bez povolení a ilegálně. V minulosti také kvůli zvažovanému omezení kácení Lesy ČR obepisovaly místní obce a strašily je zákazem vstupu do lesů.

  Jan Voves, koordinátor dobrovolnictva Greenpeace, říká: 
  “Je nepřijatelné, aby státní firma kácela lesy, které tu s námi jsou více než 120 let, jsou nedocenitelné z hlediska biodiverzity a slouží jako úložiště uhlíku. Prohlášení zlomku unikátních starých lesů v Krušných horách za bezzásahovou zónu je greenwashingem, který kryje destruktivní hospodaření státu s přírodou.”

  Ve Ždánickém lese nyní kácí Lesy ČR více než v minulosti. Lokalitu se Ministerstvo životního prostředí snažilo opakovaně zapsat na seznam Natura 2000, ale i kvůli odporu Lesů ČR se mu to nikdy nepodařilo. Až po nátlaku Evropské komise vznikla na zlomku území Ždánického lesa Evropsky významná lokalita Dambořický les. Velká část nejhodnotnějšího území Ždánického lesa tak zůstává v nedostatečném režimu ochrany a Lesy ČR nyní mohou každoročně kácet rozsáhlé porosty listnatého lesa, a vytváří tak na sebe navazující obrovské paseky.

  Přesvědčme společně Lesy ČR a Ministerstvo zemědělství, aby zastavily kácení starých lesů.

  Autor