Výsadba stromů patří k poměrně častým dobrovolnickým počinům jednotlivců i organizací. Na snímku Sdružení dobrovolných hasičů Hejnice je zachyceno sázení dřeviny v rámci projektu Stromy Anežky České, uspořádaného Českou radou dětí a mládeže (ilustrační foto archiv ČRDM)
  Výsadba stromů patří k poměrně častým dobrovolnickým počinům jednotlivců i organizací. Na snímku Sdružení dobrovolných hasičů Hejnice je zachyceno sázení dřeviny v rámci projektu Stromy Anežky České, uspořádaného Českou radou dětí a mládeže (ilustrační foto archiv ČRDM)

  Lesy na Liberecku letos obohatí na 70 000 mladých stromků. Vybrány byly převážně takové druhy, které v nich nejvíce chybí, tedy buky, duby či například jedle. Stovky z nich pak vysází firemní dobrovolníci, kteří se hlásí a nabízí svou pomocnou ruku. Místní lesy tak budou díky tomu druhově, věkově i geneticky rozmanitější. To je nesmírně důležité pro jejich dlouhodobou, zdravou a perspektivní budoucnost. Firmy však pomáhají hlavně finančně, menšími či většími částkami, a to prostřednictvím Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

  Celý projekt už sedmým rokem připravuje a zaštiťuje odborný lesní hospodář Jan Duda, který se stará o místní lesy nepasečným způsobem. Dosud bylo díky spolupráci s nadací vysázeno přes čtvrt milionu stromků. V letošním roce se však několik firem rozhodlo, že krom finanční pomoci zapojí své zaměstnance i do samotných výsadeb, a přiloží tak ruku k dílu.

  Zatím se zapojily týmy ze Škody Auto, Komerční banky a chystají se vyrazit i pracovníci VGP nebo tým orientačních běžců.

  Výsadba stromů patří k poměrně častým dobrovolnickým počinům jednotlivců i organizací. Na snímku TOM Úhlava je zachyceno sázení dřeviny v rámci projektu Stromy Anežky České, uspořádaného Českou radou dětí a mládeže (ilustrační foto archiv ČRDM)
  Výsadba stromů patří k poměrně častým dobrovolnickým počinům jednotlivců i organizací. Na snímku TOM Úhlava je zachyceno sázení dřeviny v rámci projektu Stromy Anežky České, uspořádaného Českou radou dětí a mládeže (ilustrační foto archiv ČRDM)

  A jak taková brigáda probíhá, popsal ředitel nadace Ondřej Petrovský.

  „Po ránu dorazil šikovný tým nadšených brigádníků, kteří se v oblasti Rychnova u Jablonce nad Nisou pustili do výsadby mladých buků a modřínů a podařilo se jim za pár hodin vysázet do země více něž 200 stromků. Práce jim šla skvěle od ruky a nadšení jim nechybělo, i když je to činnost značně fyzicky náročná,“ přibližuje Ondřej Petrovský. A pokračuje: „Po úvodním vysvětlení, jak nejlépe stromky zasadit, již pracovali jako jeden tým. Před polednem bylo hotovo a vydali jsme se s nimi na krátkou exkurzi po místních lesích, kde jsme si prohlédli nejen místa, na kterých řádil kůrovec, ale i obnovované lesy výsadbami z minulých let. Zde o to více vynikla prospěšnost jejich práce, neboť dokázali osázet další kus lesa, který pomůže s rozšiřováním druhově, věkově i geneticky rozmanitých lesních porostů. Krom vlastní práce však Škoda Auto podporuje výsadby i finančně, a to již od samého počátku běhu projektu.

  Výsadba stromů patří k poměrně častým dobrovolnickým počinům jednotlivců i organizací. Na snímku jednoho ze sborů Církve bratrské je zachyceno sázení dřeviny v rámci projektu Stromy Anežky České, uspořádaného Českou radou dětí a mládeže (ilustrační foto archiv ČRDM)
  Výsadba stromů patří k poměrně častým dobrovolnickým počinům jednotlivců i organizací. Na snímku jednoho ze sborů Církve bratrské je zachyceno sázení dřeviny v rámci projektu Stromy Anežky České, uspořádaného Českou radou dětí a mládeže (ilustrační foto archiv ČRDM)

  Poděkování je tedy z naší strany dvojnásobné a věřím, že podobných společností se smyslem k odpovědnosti vůči životnímu prostředí se najde co nejvíce.“

  „Zvyšování biodiverzity a výsadba druhově rozmanitých lesů patří v posledních letech společně s nápravou přirozeného vodního režimu k našim prioritám, na které soustředíme většinu prostředků i energie,“ říká Ondřej Petrovský. Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu hospodaření dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobu práce s lesem. „Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině.

  Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů,“ vysvětluje Ondřej Petrovský. Výsadbou však péče o les nekončí, jejich vlastníci se prostřednictvím lesního hospodáře budou o nové výsadby starat dlouhodobě. Je nutné opravovat poškozené oplocenky, sazenice ožínat, aby nezarůstaly a pravidelně je chránit repelenty před zvěří.

  Zařadil: -maj-

  Autor