Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)
  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)

  Hned první červencovou neděli se sjelo několik mladých indiánů do indiánské vesnice Čokan – Nagi. Děti byly rozděleny do čtyř indiánských kmenů, každý kmen byl zasvěcen jednomu ze čtyř živlů. Indiánské kmeny mezi sebou soupeřily o získání tajemství starého Šamana. Během celotáborové hry zažily spoustu dobrodružství, hodně se toho také naučily a velmi důležitá byla spolupráce a vzájemná pomoc v týmech.

  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)
  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)

  Malí indiáni se naučili tance, zpívali indiánské písně a pobývali a nocovali v tee-pee. Naučili se poznávat léčivé byliny, vařili si sami v kotlíku, vypalovali keramiku ve žhavých uhlících, atd. Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním, písničkami a také čtení příběhů ze života Indiánů, které dětem předčítali jejich náčelníci.

  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)
  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)

  Mezi nejoblíbenější aktivity patřily „bojovky v lese“ a stavba přístřešku; děti byly nadšeny také ze všech sportovních soutěží.
  Nejsilnějším zážitkem pro děti bylo setkání s Indiánem Bílým orlem, který s dětmi na táboře pobyl dva dny. Naučil děti spoustu věcí ze života Indiánů, ukázal jim rituální tance, naučil je zapalovat oheň křesadlem, pod jeho vedením si děti vyrobily také věštecké kameny a vyzkoušely si troubit na velkou mušli, jejíž tón se nesl několik kilometrů daleko.

  Pozoruhodné bylo i setkání s pracovníky za záchranné stanice z Hoštálkové, kteří s sebou přivezli několik ptáků. Velmi zajímavá byla také beseda s lesákem panem Mucalíkem a setkání s herečkou a dabérkou paní Evou Miláčkovou, která dětem předčítala z díla J. V. Slávka, který psal také knihy ze života Indiánů.

  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)
  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)

  Vyvrcholením celého týdenního pobytu byla v pátek v noci výprava k posvátnému jezeru, kde na děti čekal starý Šaman s náčelnicí Velkou Malou hadicí. Šaman malým indiánům poděkoval za jejich úsilí. Ve svém proslovu vyzdvihl důležitost a spolupráci a také prolínání všech čtyř elementů – Země, Vzduchu, Ohně a Vody.  Vítězný tým – Akvové – měl tu čest přitáhnou z jezera plovoucí osvětlený vor, kde byly čtyři svíčky a rovněž amulety, které šaman každému rozdal. Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů.

  I když počasí příliš nepřálo, táborníkům to vůbec nevadilo. Zažili spoustu krásných zážitků. Věříme, že nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen po dobu prázdnin, ale i během školního roku.

  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)
  Pobyt ve vesnici Čokan – Nagi velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů (foto SVČ TYMY)

  Už teď se těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 9. až 10. září.

  Děkuji všem, kteří tento tábor připravili, všem vedoucím a také ostatním pracovníkům tábora. Velké poděkování si zaslouží též rodiče za pochopení a spolupráci. Největší poděkování však patří dětem – za to, jak zvládly všechna opatření a vytvořily tak skvělou táborovou atmosféru. Jsem moc ráda, že jsme tábor společně skvěle zvládli a také si ho užili.


  Autorka je ředitelkou holešovského Střediska volného času (SVČ) TYMY.


  Zařadil: -maj-