Až do 22. 8. probíhá v Norimberku a Chotěšově divadelní projekt „V hledáčku | Im Visier“, který pořádá česko-bavorská divadelní sít Čojč. V rámci tohoto projektu se mladí lidé zabývají tématem lidských práv. 

  Mladí lidé ve věku od 17 do 26 let z Česka a Německa se zabývají v Norimberku a Chotěšově 30 články Deklarace lidských práv, a to při příležitosti divadelního projektu „V hledáčku | Im Visier“, který pořádá česko-bavorská divadelní sít Čojč.
  „Témata jako změna klimatu, fast fashion, #blacklivesmatter nebo #metoo jsou pro nás často
  příliš vzdálená. Společně s účastníky našeho projektu chceme zjistit, jak Všeobecná deklarace
  lidských práv souvisí s naším každodenním životem, kdo lidská práva dodržuje, a kdo naopak
  ne.“ říká vedoucí projektu Valentina Eimer.
  Česko-německý divadelní projekt se koná na obou stranách hranice: v pondělí 9. srpna se skupina setkala v Norimberku, ve městě lidských práv. Na programu byla například stopovaná ve Straße der Menschenrechte, návštěva soudní síně č. 600, ve které se konaly norimberské procesy, diskuse s čínským právníkem a zástupci organizace Seebrücke či prohlídka městem očima bezdomovců.
  V pátek 13. srpna se skupina přesune do českého Chotěšova. V malebné atmosféře tamního kláštera navážou účastnící na již proběhlé diskuse a zúčastní se mimo jiné workshopu organizace Amnesty International.

  V závěrečné fázi projektu tak dojde k propojení aktuálních lidskoprávních témat s historií česko-německého příhraničí. „Deklarace lidských práv nabízí
  hodně prostoru pro diskuse. Chceme dát účastníkům prostor se o tématu otevřeně bavit a konfrontovat se s odlišnými názory vrstevníků,“ říká divadelní pedagožka Valentina Eimer.
  V klášteře Chotěšov, národní kulturní památce, zpracují účastníci závěrečné site-specific představení, kterým areál kláštera oživí. „Rozsáhlé zahrady a opuštěné haly bývalého kláštera mají opravdu jedinečnou atmosféru,“ popisuje vedoucí projektu Adéla Horáková a zve tímto na představení i veřejnost. „Návštěvníci se mohou těšit nejen na jedinečné představení
  mladých lidí, ale také na noční prohlídku opravdu kouzelného kláštera.“

  Představení projektu „V hledáčku | Im Visier“, které je mimo jiné financováno Plzeňským krajem a programem Erasmus+, se koná 21. 8. 2021 v 19:00 v klášteře Chotěšov. Ve 20:30 navazuje na představení noční prohlídka kláštera.

  Vstup je zdarma.

  Ferdinand Hauser

  Čojč…
  je forma setkávání, která je realizována na česko-německých divadelních projektech v česko-bavorské příhraniční oblasti. Divadelní síť Čechy Bavorsko pracuje s metodami divadelní pedagogiky a prvky jazykové animace. Nabízí mladým lidem prostor zabývat se jazykem, kulturou a minulostí příhraničí, a to na jedno až dvoutýdenních divadelních projektech, a na každoroční Čojčlandské Konferenz.
  https://cojc.eu/cs