Liga proti rakovině hledá nové dobrovolníky pro nejstarší sbírkovou akci ČR. 
  Zapojte se a pomozte informovat veřejnost o prevenci nádorových onemocnění prostřednictvím rozdávaných letáčků a dále pak za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině.

  Letošní ročník sbírky Český den proti rakovině proběhne 15. 5. 2024.

  Dobrovolníci v den sbírky nabízejí žluté kytičky se stužkou a letáčky s informacemi o prevenci nádorových onemocnění.
  Pokud máte chuť pomoci, můžete se přihlásit do kanceláře Ligy – tel. 224 919 732, e-mail: lpr@lpr.cz nebo Janě Mauleové, tel. 603 546 116, e-mail: jana.mauleova@arcadia.cz
  Mezi spolupracovníky patří kromě sdružení onkologických pacientů hlavně studenti všech typů škol, oddíly Junák – český skaut, SH ČMS a Pionýr, členové ČČK, členky ČSŽ, knihovny, firmy, zástupci měst a obcí i mnozí jednotlivci.

  Autor