Plošně zakázané by měly být pouze ty invazní nepůvodní druhy rostlin, které jsou svým šířením nebezpečné z hlediska zdravotních rizik či velmi významných dopadů na přírodu. Jedná se především o rostliny uvedené na seznamu invazních druhů celé Evropské unie jako např. bolševník, pajasan nebo klejicha.

    Vědci upozorňují, že značné množství dnes invazních druhů rostlin jsou původně pěstované okrasné rostliny, které zplaněly a začaly se nekontrolovatelně šířit.

    Celý článek:

    https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-likvidovat-bychom-meli-jen-nejzavaznejsi-invazni-druhy-rostlin-doporucuji-odbornici-40470735

    Autor