Vážení přátelé a podporovatelé DofE,

  válka na Ukrajině dopadne zásadně na všechny děti a mladé lidi. Po dvou letech pandemie Covidu, je to další tragická událost, která obrovsky ovlivní psychiku a wellbeing všech dětí. Nejen těch na Ukrajině, které jsou vystaveny barbarským útokům ruského vojska, ale všem v Evropě i jinde, které se bojí a mají strach o sebe, své kamarády a své blízké.

  První krok za DofE v ČR jsme učinili.

  Každý účastník v DofE v rámci dobrovolnictví může okamžitě začít pomáhat nebo již pomáhá v humanitárních organizacích nebo kde je potřeba. Sdíleli jsme s naší komunitou vysílání o tom, jak mluvit s dětmi o válce od Centra Locika a Junák – český skaut.

  A další kroky budou následovat: pomoc lidem hledajícím bezpečí skrze dofáky, vedoucí a DofE centra a pomoc s integrací mladých, podpora ze Sociálního DofE Fondu či spolupráce se slovenskými kolegy DofE.

  Nikdo nezlomí naši vůli pomáhat dětem a mladým z celého světa a učit je, že pouze vzájemná sounáležitost a porozumění vede k trvalé svobodě a míru.

  Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., výkonný ředitel programu

  DofE dobrovolnictvím na pomoc Ukrajině

  Smysluplná dobrovolnická pomoc by měla umět rychle reagovat na společenské dění. Podobně jako v době Covid-19 proto nabízíme mladým, plnícím DofE, možnost věnovat libovolný počet hodin svého stávajícího dobrovolnictví pomoci Ukrajině. Stačí záměr schválit se svým vedoucím, a pak zapsat dané hodiny a popis pomoci v účastnické aplikaci. DofE vedoucí hrají důležitou roli v tom, jak se dofáci mohou v rámci dobrovolnictví smysluplně angažovat. Doporučujeme pro inspiraci následující weby, které zpřehledňují a aktualizují vhodné formy pomoci:

  www.stojimezaukrajinou.cz
  www.pomahejukrajine.cz.

  Kromě dobrovolnické pomoci mohou vedoucí s mladými mluvit o tom, co se děje a proč, pomáhat jim třídit informace a zpracovávat emoce, obavy, mluvit s nimi o historickém kontextu a ukrajinské i ruské kultuře. Především pak facilitovat diskuzi o aktuálním dění a podporovat mladé v kritickém uvažování a rozpoznávání dezinformací.