Ve Zvíkově se v sobotu 23. března konal XXI. ročník soutěže Jihočeský zpěváček 2024.

  Národopisný soubor Kovářovánek zastupovala v hlavní II. kategorii dětí od 10 – 15-ti let zpěvačka Nina Jandová…

  Početnému publiku se představily děti z členských souborů Jihočeského folklorního sdružení – zastoupení všech národopisných oblastí Jihočeského kraje (Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko). Zastoupené soubory – Bárováček z Českých Budějovic, Blaťáček ze Ševětína, Javor z Lomnice nad Lužnicí, Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, Doudlebánek z Doudleb, Kovářovskétradice.cz-Kovářovánek z Kovářova, Prácheňáček ze Strakonic.

  České zemské kolo soutěže se uskuteční se 25. května 2024

  Celý článek najdete na

  https://pisecky.denik.cz/ctenar-reporter/zpevacka-kovarovanku-bojovala-na-krajske-soutezi-xxi-jihocesky-zpevacek-2024-202.html

  Autor