V rámci rozsáhlé pětileté studie byly potvrzeny významné pozitivní dopady působení dobročinné organizace Mary’s Meals na vzdělanost v nejchudších zemích světa.

  Jedno vydatné jídlo denně podávané ve školách má okamžitý dopad na aktivní zapojení dětí do vyučování, projevuje se rostoucím chápáním důležitosti vzdělání a přispívá k větší sounáležitosti místních komunit.

  Organizace Mary’s Meals zajišťuje programy školního stravování ve 20 nejchudších zemích světa již od roku 2002. Daří se jí tak snižovat dětskou úmrtnost a díky vzdělání poskytovat dětem naději na lepší život. Aktivním zapojením dobrovolníků z řad místních obyvatel a využitím lokálních surovin jsou provozní náklady velmi nízké a průměrná cena za jídlo pro jedno dítě na celý školní rok dosahuje částky 459 Kč. Mezinárodní hnutí Mary’s Meals aktuálně poskytuje každý školní den stravování pro celkem 2 279 941 dětí. V rámci charitativního úterý (Giving Tuesday), které proběhne již 29. listopadu, mohou dárci přispět na stravování dalším dětem, a to zakoupením symbolického místa u vánočního stolu.

  Dárkový certifikát lze zakoupit online zde.

  Klíčová zjištění výzkumu:

   Ve školách s programem Mary`s Meals se počet zapsaných dětí zvýšil v průměru o 25 %.

  • V Malawi vzrostl počet dětí, které se ve škole cítily spokojeně, o 25 %.
  • Absence dětí ve vyučování se po zavedení programu každodenního stravování významně snížila.
  • V Libérii po třech letech poskytování pokrmů Mary’s Meals vzrostl počet zapsaných žáků o 29 %.
  • Po pěti letech od zavedení programu byla ve srovnání s kontrolní skupinou v Malawi 5,4× a v Zambii 4,3× vyšší pravděpodobnost, že děti nebudou mít problémy se soustředěním ve výuce.
  • V Malawi, rok po zavedení stravování Mary’s Meals, bylo 29× pravděpodobnější, že se děti nikdy nebudou cítit hladové, když budou ve škole.
  • V Zambii, po pěti letech stravování s Mary’s Meals, se v zapojených školách podíl dětí, které nemají nikdy obavy, že budou mít hlad, zvýšil o 45 %.
  • V Malawi i v Zambii označilo 100 % komunit, ve kterých Mary’s Meals působí, vzdělání za „důležité“ nebo „velmi důležité“, a to ve všech pěti letech šetření.
  • Průzkum naznačil, že při zavedení programu Mary’s Meals do škol se zvýšila míra zapojení místních komunit.

  Za dvacet let existence se organizaci Marys Meals podařilo poskytnout humanitární pomoc v hodnotě přes půl miliardy korun. Jednoduchá myšlenka, se kterou přišel zakladatel organizace Magnus MacFarlane-Barrow, dokáže při velmi nízkých nákladech zajistit nejen přístup k výživnému jídlu dětem z nejchudších zemí světa, ale spolu s tím i zvýšit školní docházku a dát práci místním komunitám,“ říká Lucy Nečesalová z české pobočky Mary‘s Meals a dodává: „Věříme, že se nám díky štědrosti dárců podaří do projektu zapojit další školy a děti. Přispívat nyní mohou i zakoupením elektronického dárkového certifikátu a symbolicky přizvat k vánočnímu stolu dalšího strávníka.“

  Průzkum probíhal od roku 2014 probíhal v Malawi a Zambii a od roku 2017 v Libérii. Během pěti let bylo v Malawi a Zambii uskutečněno celkem 15 258 průzkumů, 407 ohniskových skupin a 87 rozhovorů s dětmi, učiteli, dobrovolníky a členy komunity, údaje se sbíraly každý rok. V Libérii se podobnou metodou podařilo zrealizovat 5 721 průzkumů, 111 ohniskových skupin a 52 rozhovorů. Pro zachování objektivity působili jako výzkumníci externí zaměstnanci britské neziskové organizace INTRAC. Respondenti ani nevěděli, že je Mary’s Meals zadavatelem výzkumu.

  Celou studii v češtině najdete zde – Přínosy naší práce

  Více o celosvětovém hnutí Mary’s Meals najdete na českých stránkách www.  marysmeals.cz

  Dárkový certifikát lze zakoupit online zde.

   

   

   

  Autor