Foto z FB Asociace TOM
  Foto z FB Asociace TOM

  Předseda Klubu českých turistů (KČT) Jiří Homolka převzal od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše Medaili MŠMT za svojí dlouhodobou činnost v Asociaci turistických oddílů mládeže v ČR (A-TOM). Slavnostní předání medaile MŠMT se konalo dne 25. srpna 2022 ve Valdštejnské zahradě.

  Vedle předsedy KČT převzali medaili z rukou ministra školství Vladimíra Balaše další čtyři dobrovolníci A-TOM a KČT – Jaromír Halva, Pavel Rabušic, František Serbus a Zdeněk Vejrosta. Také oni byli navrženi na vyznamenání Asociací turistických oddílů mládeže v ČR.

  Jiří Homolka uprostřed, vlevo ministr školství Vladimír Balaš (Foto z FB Asociace TOM)
  Jiří Homolka uprostřed, vlevo ministr školství Vladimír Balaš (Foto z FB Asociace TOM)

  Medaili MŠMT 1. stupně předal ministr školství Jiřímu Homolkovi za jeho 30letou činnost v turistice pro mládež. Vsetínský „tomík“ Jiří Homolka začínal jako vedoucí vsetínského turistického oddílu mládeže. Později byl aktivní v Odboru KČT TJ Slovan Vsetín, od roku 2002 jako předseda TJ Slovan Vsetín a od roku 2012 jako předseda KČT Vsetín. Podílel se na organizaci letních táborových škol a jeho rukama prošly stovky mladých „tomíků“. Na celorepublikové úrovni byl 19 let místopředsedou v Asociace (1996–2015). Je správcem dvou spolkových objektů, Polany a Kusalína, ve Vsetínských Beskydech. V Klubu českých turistů nejprve zastával funkci místopředsedy KČT (2015–2018). V březnu 2022 byl zvolen předsedou KČT. Aktivně se podílí na propojování A-TOM a KČT s organizacemi a spolky na evropské úrovni. Především se spolky našich nejbližších sousedů jak v rámci států Visegradské čtyřky, tak Německa a Rakouska.

  Jaromír Halva je dlouholetým vedoucím TOM Svratka Brno. Ministrem byl vyznamenám Medailí MŠMT 2. stupně mj. také za to, že nenechal oddíl padnout, i když se to očekávalo. V oddíle „tomíků“ působí od 60. let minulého století. Pro své členy pořádá jarní i letní tábory a závody. Je příkladem dobrovolníka, který dlouhá desetiletí dává mladým lidem kus své energie, zkušeností a dovedností.

  Foto z FB Asociace TOM
  Foto z FB Asociace TOM

  Ing. Pavel Rabušic, který převzal od ministra Medaili MŠMT 2. stupně, je dlouholetý vedoucí brněnských „tomíků“ z oddílu Ještěrky, kterému se věnuje více než 35 let. Své svěřence vede k dobrému vztahu k přírodě. Je organizátorem celorepublikové ekologické soutěže Turisté uklízejí Česko. Je také dlouholetým členem KČT, kde zastává funkci předsedy Sekce ochrany přírody.

  František Serbus, který převzal od ministra Medaili MŠMT 1. stupně, je dlouholetým vedoucím oddílu TOM Kasiopea Brno, kterému se věnuje celoročně včetně pořádání letních táborů. Dále je aktivní ve středisku volného času Lužánky a Jihomoravské krajské radě mládeže. Jako organizátor a instruktor mnoha vzdělávacích kurzů se věnuje především oblasti zdravovědy a záchrany života. Jeho kurzy jsou vyhledávány nejen mezi „tomíky“, ale také u ostatních mládežnických organizací.

  Ing.  Zdeněk Vejrosta byl vyznamenám Medailí MŠMT 2. stupně za své nadšení a vytrvalost v organizování turistických závodů v Kralupech nad Vltavou. Turistické závodění se pod jeho taktovkou zařadilo do prestižního projektu Českého olympijského výboru Česko sportuje. Do závodění se zapojují nejen „tomíci“, ale také žáci základních škol, skauti atd.


  Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.


  Zařadil: -maj-

  Autor