Jednou z klíčových dovedností, jíž by měl disponovat každý občan bez ohledu na věk a termíny voleb, je mediální gramotnost. Proč? Poněvadž je jedním z předpokladů zdravé a fungující demokracie. Myslí si to alespoň (nejen) Radek Aubrecht, středoškolský učitel a popularizátor dějepisu. Ve své analýze pro názorový internetový deník Forum 24 píše: „Mediální výchova však nemusí mít pouze formu kurzu či projektu, lze využít i oné průřezovosti a řadu témat zakomponovat do standardních předmětů. Na naší škole porovnávají studenti na hodině dějepisu nacistickou a komunistickou propagandu či srovnávají, jak o vybraných událostech studené války informovala západní a jak východní média. V zeměpise se studenti seznamují například s různými mediálními pohledy na vybrané konflikty a v základech společenských věd analyzují reklamy a volební kampaně. Náplní hodin českého jazyka bývá rozlišování zpravodajství a publicistiky nebo názoru a faktu.“

    Zařadil: -maj-

    Autor