Vzniká nový mediálně vzdělávací projekt Člověka v tísni s podporou Bakala Foundation

  České děti ve věku 12-14 let stráví na internetu v průměru přes 3 hodiny denně, přitom pouze jedna čtvrtina dětí si je jistá hodnotou informací, které tam získá, a ví, jak si je ověřit. Mediální gramotnost se tak stává klíčovou kompetencí současnosti, v českých školách jí však stále není věnována odpovídající pozornost a prostor.

  Nově uzavřené partnerství mezi organizací Člověk v tísni a nadací Bakala Foundation proto podpoří mediální vzdělávání dětí na druhém stupni základních škol. V rámci projektu vzniknou nové sady audiovizuálních výukových materiálů. Projekt počítá také s cílenou prací s pedagogy.

  Group of kids standing in the schoolyard and using smart phones on a sunny day
  1172143526
  ilustrační foto, zdroj: iStock (fotografie je zakoupena v komerční licenci, která umožňuje její další využití)

  V České republice tráví děti ve věku 12-14 let na internetu 184 minut každý den a tato doba se s rostoucím věkem dále zvyšuje. 15-16leté děti stráví v online prostoru v průměru už 252 minut, to je více jak 4 hodiny denně. Česká republika se tím řadí do skupiny evropských zemí, které se pohybují nad celkovým průměrem. Jen málokteré dítě ale ví, jak se v získaných informacích orientovat nebo si ověřit, zda jsou informace z internetu pravdivé, spolehlivé a přesné. [Vyplývá z průzkumu EU Kids Online 2020, viz redakční poznámka.]

  „Mediální gramotnost patří mezi nezbytné dovednosti dnešní doby. Díky podpoře Bakala Foundation vzniknou nové výukové materiály určené žákům ve věku 11-14 let. Jejich prostřednictvím se naučí posuzovat faktickou správnost a důvěryhodnost informací získaných v online prostoru, seznámí se s fenoménem fake-news a budou rozvíjet svou schopnost kritického myšlení,“ reaguje Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS společnosti Člověk v tísni.

  „Reagujeme přímo na poptávku učitelů po vhodných výukových materiálech, která v minulém roce výrazně vzrostla,“ potvrzuje Michaela Trnková, vedoucí týmu mediálního vzdělávání společnosti Člověk v tísni, a dodává že nabídka vzdělávacích materiálů vhodných pro žáky 2. stupně zatím v portfoliu JSNS chybí. „Dospívající na druhém stupni základních škol už nejsou malými dětmi, které ocení hravou animaci, jakou nabízíme v našich stávajících projektech pro první stupeň ZŠ. V rámci mediální výchovy potřebují vykročit k dospělejším formám a je vhodné mít po ruce materiály, jejichž prostřednictvím se lze učit diskutovat a sdílet své postoje s vrstevníky,“ doplňuje.

  Scholarship 2021 (Bakala Foundation)
  Zdeněk Bakala v rozhovoru s letošními finalisty stipendijního programu Scholarship, který každoročně pořádá nadace Bakala Foundation

  Podle Zdeňka Bakaly, zakladatele nadace Bakala Foundation, je šíření dezinformací jedním z nejnaléhavějších problémů, kterým současný svět čelí, a investice do mediální výchovy je klíčem k zastavení této nebezpečné vlny. „Pandemie nám ukázala obrovskou sílu dezinformací, jejich masivní vliv na roztříštěnost názorů, a potažmo na rozdělování společnosti. Na faktech založený koncensus a transparentnost jsou přitom základem zdravého fungování a prosperity demokratických systémů,“ uvádí Zdeněk Bakala.

  Partnerství Člověka v tísni a nadace Bakala Foundation je plánováno na období 3 let s celkovou finanční podporou ve výši 3 milionů korun. Částka bude použita na vznik nových audiovizuálních výukových materiálů, organizaci tematických seminářů pro pedagogy a e-learningový materiál pro domácí vzdělávání žáků. Cílem projektu je nejen poskytnout pedagogům kvalitní výukové materiály, ale i know-how, jak práci s nimi efektivně začlenit do výuky a procvičovat tak kompetence žáků v oblasti rozvoje mediální gramotnosti.

  Logo Bakala Foundation

  Nadace Bakala Foundation uzavírá partnerství s organizací Člověk v tísni krátce poté, co oznámila podporu digitalizace školství ve spolupráci s komunitou dobrovolníků Česko.Digital. „České školství je třeba modernizovat, aby bylo schopné reagovat na potřeby 21. století. Proces digitalizace a oblast mediálního vzdělávání jsou přitom spojené nádoby, jedna bez druhé nedává smysl,“ dodává k záměru Václav Pecha, ředitel Bakala Foundation.

  www.clovekvtisni.cz

  www.jsns.cz

  www.bakalafoundation.org

  Redakční poznámka:

  Průzkum EU Kids Online byl realizován v roce 2020 v 19 evropských zemích. Součástí zkoumání byla i orientace v informacích a schopnost si informace ověřit. Pouze jedna čtvrtina českých dětí (26 %) uvedla, že je pro ně ověření velmi snadné a jsou si jisti hodnotou získaných informací. Tato dovednost se v jednotlivých zemích poměrně liší, celkově se ale ČR pohybuje dvě procenta pod evropských průměrem. Výsledky a metodika průzkumu je k dispozici na www.eukidsonline.net.

   


  Nezisková organizace Člověk v tísni byla založena v roce 1992 skupinou českých válečných korespondentů, kteří se nespokojili s pouhým předáváním informací o probíhajících konfliktech a začali do postižených oblastí posílat pomoc. Během 29 let své existence se Člověk v tísni stal největší profesionální humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizací ve východní Evropě. Organizace již působila ve více než 50 zemích světa. 

  www.clovekvtisni.cz

  Vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni už přes 20 let přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní a chtějí ovlivňovat dění kolem sebe. Mezi tematické okruhy, kterým se JSNS dlouhodobě věnuje patří mediální vzdělávání, výuka moderních československých dějin, lidská práva, globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchova.

  www.jsns.cz

  Bakala Foundation je česká rodinná nadace Michaely a Zdeňka Bakalových založená v roce 2007. Jejím cílem je dlouhodobá podpora mladých lidí na jejich cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Prostřednictvím stipendijního programu Scholarship nadace podpořila již 183 českých studentů a studentek ve studiu na předních univerzitách po celém světě. Do portfolia nadace náleží i středoškolská zahraniční stipendia ASSIST & HMC. Důležité pilíře působení nadace tvoří také podpora moderní architektury (program Kaplicky Internship) a nezávislé žurnalistiky, kde pro studenty žurnalistiky a začínající novináře nadace pořádá intenzivní letní školu Journey: Journalism Bootcamp a kurz investigativní žurnalistiky Achillova data.

  www.bakalafoundation.org

  Autor