Tři politické strany – z osmi těch, které kandidují do Poslanecké sněmovny a jež před volbami oslovila Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) – podepsaly Memorandum o podpoře dětských a mládežnických uskupení. Spolu s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem své podpisy pod Memorandum připojili konkrétně: předseda hnutí STAN Vít Rakušan, předseda KDU-ČSL Marián Jurečka a předseda ČSSD Jan Hamáček.

    Jmenovaní politici podepsáním Memoranda deklarují vůli stran, v jejichž čele stojí, zabývat se seriózně záležitostmi rozvrženými pro přehlednost do pěti tematických okruhů.

    Jde kupříkladu o garantování určité úrovně neinvestiční a (dlouhodobě podvázané) investiční finanční podpory dětských a mládežnických spolků, potažmo mimoškolní výchovy, z prostředků ministerstva školství. Pokud jde o MŠMT a jeho organizační strukturu, měl by se v ní odrážet význam fungování a rozvoje dětských a mládežnických uskupení. To vše u vědomí toho, že „stát touto formou vyjadřuje svůj zájem na existenci aktivit, v nichž neplacení dobrovolníci připravují pro děti a mladé lidi celoroční kvalitní program, motivují je, baví a vzdělávají“.

    V resortu zdravotnictví jde třeba o závazek přizvat zástupce ČRDM do stálého pracovního tělesa na Ministerstvu zdravotnictví, jež bude nastavovat podmínky pro činnost dětských organizací, ať už v době pandemie, či jindy. Do působnosti ministerstva financí spadá mj. požadavek na zjednodušení účetnictví dětských spolků a na možnost přerozdělování prostředků z hlavního spolku na spolky pobočné. V Poslanecké sněmovně se signatářské strany budou zasazovat o ustavení Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity pro nastávající volební období a v jeho čele podpoří kompetentní vedení. Současnou komoru mládeže na MŠMT by měla nahradit Rada vlády pro mládež, schopná pružněji a efektivněji reflektovat problémy a potřeby (nejen) spolkového života dětí a mladých lidí.


    Ukázku zmíněného Memoranda – pro všechny oslovené strany pochopitelně totožného znění – si můžete přečíst ZDE.


    Bez podpisu zůstaly (zatím) příslušné listiny s textem Memoranda určené pro ODS, TOP 09, ANO, Přísahu – občanské hnutí Roberta Šlachty a Českou pirátskou stranu. Tři posledně jmenované politické formace (ANO, Piráti, Přísaha) vyjádřily ochotu zabývat se Memorandem po volbách. Zbývající politické strany na návrh ČRDM do dne zahájení voleb nezareagovaly.