Spolek Energy Centre České Budějovice obdržel od Statutárního města České Budějovice grant na realizaci workshopů s názvem „Jak nachytat dešťovku.“ Workshopy proběhnou přímo v Českých Budějovicích pro celkem 10 tříd prvního stupně základních škol.

    Hlavním cílem těchto workshopů je seznámit žáky s možnostmi odpovědného využívání dešťové vody. Průběh workshopu je interaktivní a zábavný, přičemž se žáci dovědí, jaký vliv na životní prostředí má jejich každodenní spotřeba vody a jak mohou jednoduchými kroky přispět k ochraně přírody.

    Během workshopu budou žáci prakticky zkoumat možnosti využití dešťové vody a jednoduché způsoby, jak ji zachytit a zužitkovat ve svých domovech nebo na školních zahradách. Každá třída, která se workshopu zúčastní, obdrží sud na dešťovou vodu, který budou využívat na školní zahradě. První workshop již proběhl v polovině června na Základní škole pro sluchově postižené, kde se žáci do workshopu aktivně zapojili a s nadšením plánují využívat dešťovou vodu na své školní zahradě.

    Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Další workshopy „Jak nachytat dešťovku“ budou díky podpoře města České Budějovice průběžně probíhat celý podzim.

    Zařadil: -maj-

    Autor