Prázdninová škola Lipnice tvoří zážitkové a metodické kurzy pro veřejnost, školy i odborníky. Naši instruktoři do nich vkládají to nejlepší, k čemu ve svém dosavadním životě došli. Přinášíme emoce a zážitky a pomáháme je proměnit ve zkušenost. Protože zkušenost, to je návod na budoucnost.

  Jaké metodické kurzy v nejbližší době chystáme? 

  Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje
  BRNO, 15. 2. 2022
  bit.ly/zpetna_vazba_seberozvoj_brno

  Metodika adaptačních kurzů
  PRAHA, 1. 3. – 2. 3. 2022
  bit.ly/adaptak_zazitkem

  Zážitkové učení ve výchově k demokracii
  PRAHA, 7. – 8. 3. 2022
  bit.ly/demokracie_zazitkem

  Zpětná vazba jako nástroj učení
  BRNO, 15. 3. 2022
  bit.ly/uceni_brno

  Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje
  PRAHA, 21. 3. 2022
  bit.ly/seberozvoj_praha

  Kritické myšlení zážitkem
  PRAHA, 30. – 31. 3. 2022
  bit.ly/kriticke_mysleni

  Zpětná vazba jako nástroj učení 
  PRAHA, 20. 4. 2022
  bit.ly/zpetna_vazba_uceni_praha

  Řízení psychického rizika
  BRNO, 13. – 15. 5. 2022
  bit.ly/psychicke_riziko