Na workcampu v Bílých Karpatech (foto INEX-SDA, 2023)
  Na workcampu v Bílých Karpatech (foto INEX-SDA, 2023)

  Od 9. do 23. července 2024 přijedou mezinárodní dobrovolníci z různých koutů světa do Nové Lhoty, aby se podíleli na sběru bylin a následné výrobě tradičního bylinného čaje. Projekt je pořádán ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s., za podpory Evropského sboru solidarity.

  Skupina deseti dobrovolníků z celého světa se bude podílet na sběru bylin a přípravě organických bylinných čajů. Naučí se rozpoznávat různé byliny a připravovat bylinné směsi. Dobrovolníci se následně zapojí do balení a distribuce čajů, pomohou s pletím a mulčováním v přírodní zahradě a přispějí k údržbě veřejných prostranství v obci. Také se seznámí s místní kulturou a tradicemi, poznají každodenní aktivity místní komunity a blíže poznají oblast Bílých Karpat.

  Na workcampu v Bílých Karpatech (foto INEX-SDA, 2023)
  Na workcampu v Bílých Karpatech (foto INEX-SDA, 2023)

  „Bude to určitě moc zajímavá zkušenost zjistit více o tradiční výrobě bylinných čajů v Bílých Karpatech a poznat blíže zdejší tradice. Věříme, že tento projekt bude přínosný jak pro dobrovolníky, tak i pro místní komunitu,“ doplňují Simona Ludikovská a Daria Halanska, vedoucí workcampu.

  Na workcampu v Bílých Karpatech (foto INEX-SDA, 2023)
  Na workcampu v Bílých Karpatech (foto INEX-SDA, 2023)

  Projekt je organizován ve spolupráci s Novou Lhotou, malou moravskou obcí na hranicích se Slovenskem, která je velmi aktivní v ekologických aktivitách a vzdělávání. Obec provozuje ekocentrum a vyrábí bylinné čajové směsi z místních druhů bylin. Sběr bylinek a drobné zahradnické práce probíhají v přírodní zahradě u Ekocentra Karpaty. Zpracovávání bylinek probíhá v nedaleké budově, v malé výrobně regionálních čajů.

  Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. (INEX) se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od roku 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 26 workcampů po celém území ČR. Zastoupeny jsou projekty na obnovu kulturně-historických památek, ekologii, pomoc místním komunitám a práci se znevýhodněnými lidmi a seniory. Do Česka takto každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí. Financování INEXu je vícezdrojové a závislé i na příspěvcích od individuálních dárců a firem. Více informací o možnostech podpory sdružení na www.inexsda.cz

  Zařadil: -maj-

  Autor