Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. se stal  ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 4. května 2023.

  * 22. dubna 1964 ve Šternberku

  Po maturitě na gymnáziu v roce 1982 se zapsal ke studiu hudebních věd na tehdejší brněnské Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě. Po absolvování pokračoval ve studiu na Karlově univerzitě v Praze, kde získal doktorát. Během tohoto studia absolvoval půlroční studijní pobyt v Německu na berlínské Humboldtově univerzitě.

  Po studiích působil jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1994 pak také jako „visiting lecturer“ na Royal Holloway College Univerzity v Londýně. Od roku 1999 vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, kde působil nejprve jako vedoucí Ústavu hudební vědy, od roku 2004 také jako prorektor pro strategii a vnější vztahy, zodpovědný mimo jiné za zahraniční vztahy a projekty evropských strukturálních fondů. Mezi lety 2011 a 2019 zastával po dvě funkční období pozici rektora Masarykovy univerzity a byl také místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání. Českou republiku také zastupoval v Radě Evropské univerzitní asociace. V letech 2006 až 2010 byl zastupitelem v jihomoravských Dambořicích, v roce 2018 byl zvolen senátorem za volební obvod Brno-město a stal se nejdříve místopředsedou a následně také předsedou senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie. Před svým nástupem do funkce ministra školství působil ve vládě jako ministr pro evropské záležitosti a v druhé polovině roku 2022 úspěšně provedl Českou republiku předsednictvím Radě EU.

  Mluví anglicky, německy a rusky.

  https://www.msmt.cz/ministerstvo/ministr-2

  Autor