Ministerstvo školství chce do konce letošního roku předložit tři novely zákonů a jednu úpravu nařízení vlády. Resort plánuje např. úpravu systému učitelských kvalifikací v novele zákona o pedagogických pracovnících či změnu podmínek pro doktorandské studium v novele vysokoškolského zákona. Upravit chce rovněž standardy pro vysokoškolské akreditace v nařízení vlády a školský zákon.

    Celý článek najdete na:

    https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/ministerstvo-skolstvi-planuje-do-konce-roku-predlozit-tri-novely-zakonu-40396150