Vyznamenáni byli i vedoucí TOM.

  Ministerstvo ocenilo celkem 57 laureátek a laureátů Medailemi 1. nebo 2. stupně za pedagogickou činnost s dětmi a mládeží. Všichni ocenění byli přitom nominováni už v roce 2020, kvůli pandemii ale musel být slavnostní ceremoniál o rok odložen.

   

  Asociace TOM navrhla celkem 3 osobnosti k ocenění:

  Jana Slavíková, TOM 3910 Nezmaři – Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně – za vynikající pedagogickou činnost

  Ludmila Bártová TOM 3910 Nezmaři – Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost

  Miroslav Hepnar, TOM 19208 Kadet – Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost

  Všem třem oceněným blahopřejeme a přejeme další úspěšné aktivní roky

  ústředí Asociace TOM

   

  Nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaili MŠMT – převzalo z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy dne 18. srpna 2021 ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR  Medaili 1. stupně 28 mimořádných osobnosti působících dlouhodobě v oblasti školství, výchovy, uměleckého vzdělávání a práci s mládeží, Medaili 2. stupně pak 29 oceněných. Všichni ocenění byli přitom nominováni už v roce 2020, kvůli pandemii ale musel být slavnostní ceremoniál o rok odložen.

  Celý článek včetně krátkých charkteristik oceněných najdete na stránkách MŠMT:

  https://www.msmt.cz/ministr-ocenil-57-mimoradnych-vyucujicich-medaili-msmt

  Autor