Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. „Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného občana České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či méně život každého z nás. Válečné události se bohužel nevyhýbají ani školám,“ říká ministr Petr Gazdík.

    Veřejné mínění, podpora jedné či druhé strany, informační a mediální válka, těžko ověřitelná pravda a dělení společnosti na „my a oni“ podle něj může negativně zasáhnout mínění a názory jak dospělých, tak i dětí. „Mějme neustále na paměti, že děti za chování dospělých nemohou a že důležitým úkolem škol je v těžkých historických obdobích posilovat zdravé vztahy. Do škol nepatří dělení na „my a oni“ ani válečné nepřátelství,“ apeluje ministr školství. Více

    Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy připravilo MŠMT doporučení, které najdete na FB MŠMT

    Zařadil: -maj-