Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller včera jednal s ministry Ukrajiny, Lotyšska, Estonska, Litvy a státním tajemníkem Polska o vzdělávání ukrajinských dětí v zemích EU. Cílem setkání bylo upřesnit režim, v jakém se děti v jednotlivých státech učí v rámci povinné školní docházky v kombinaci s ukrajinskou distanční výukou a poskytnout větší jistotu pro uznání výsledků vzdělávání při návratu na Ukrajinu.

  Zástupci evropských států projednávali největší výzvy spojené s výukou ukrajinských dětí. Hovořili o nutnosti zajistit ukrajinským dětem takové vzdělání, které jim otevře co nejširší možné uplatnění, a to bez ohledu na to, zda zůstanou v zemích EU, nebo se vrátí po skončení války na Ukrajinu. Shodli se, že k tomu je nutné jednak vhodné rozvržení vzdělávání mezi výukou ve školách v zemích EU a ukrajinským distančním vzděláváním. Důležitá je také jistota uznání dosažených výsledků vzdělání po návratu na Ukrajinu.

  „Uznávání dosaženého vzdělání našich dětí je klíčové téma, kterému se dlouhodobě věnujeme. Uznávání vzdělání ze školských systémů členských zemí v rámci ukrajinského vzdělávacího systému není problém ani v případě krátkodobého vzdělávání. Zároveň si ale uvědomujeme nutnost tuto skutečnost ještě intenzivněji komunikovat s ukrajinskými rodiči,“ uvedl ukrajinský ministr školství a vědy Serhiy Shkarlet.

  Účastníci jednání se shodli, že konkrétním krokem k posílení spolupráce je například zřízení specifické pracovní skupiny zaměřené na uznávání vzdělávání.

  Česká strana na jednání otevřela otázku možnosti studia ukrajinských mladých mužů na vysokých školách v zemích EU. Ukrajinský ministr školství uvedl, že v současné době trvá omezení možnosti cestovat za účelem dlouhodobějšího pobytu pro muže mezi 18 a 60 lety. Ruská agrese bohužel nedovoluje výrazné zmírnění těchto omezení. Požádal proto vysoké školy, aby tuto situaci zohlednily ve svém přijímacím procesu a další komunikaci se studenty a případně přichystaly možnosti krátkodobých studijních pobytů, které by ukrajinské studenty motivovaly.

  Náměstek ministra školství Jaroslav Miller zdůraznil roli českého předsednictví při koordinaci aktivit v rámci Evropské unie: „Vidím, že mnoho témat mají naše země společné. Kromě celkového nastavení pravidel musíme věnovat pozornost také podmínkám, v jakých se děti z Ukrajiny učí. Jsem potěšen, že tato témata můžeme přenášet na jednací platformy, které Česká republika v roli předsednické země Rady EU řídí. Chtěl bych také připomenout, že se ukrajinské delegace během českého předsednictví vůbec poprvé mohly účastnit některých jednání,“ doplnil náměstek Jaroslav Miller.

  Jednání se kromě náměstka ministra školství Jaroslava Millera zúčastnil ukrajinský ministr školství a vědy Serhiy Shkarlet, estonský ministr školství a vědy Tõnis Lukas, lotyšská ministryně školství a vědy Anita Muižniece, litevská ministryně školství, vědy a sportu Jurgita Šiugždinienė a státní tajemník polského ministerstva školství a vědy Tomasz Rzymkowski.

  Zařadil: -maj-

  Autoři