Český svaz ochránců vykupuje již dvacátým rokem pozemky, aby zde umožnil přežití či návrat „přírody“, tedy nejrůznějších druhů rostlin a živočichů. Často je to mravenčí práce v naší vlastnicky velmi roztříštěné krajině. Každý metr však stojí za to. Díky příspěvkům stovek dárců, kteří podporují kampaň Místo pro přírodu (účet č. 9999922/0800; www.mistoproprirodu.cz) a nespočet hodin vyjednávání, které vedou lidé z místních pozemkových spolků, se během jara 2022 podařilo vykoupit dalších 1,56 hektaru.

  Vlčí hrdlo (foto Jan Moravec)
  Vlčí hrdlo (foto Jan Moravec)

  Za nejvýznamnější úspěch uplynulých měsíců lze považovat tři pozemky o celkové výměře 0,95 ha na Vlčím hrdle. Jde o komplex obnovených luk v nivě Moravy s pozůstatky starých říčních ramen a přilehlých mokřadů. Největší z nově vykoupených pozemků má velmi klíčovou polohu uvnitř jednoho z dávných meandrů (zákrutů řeky). Celkově na této lokalitě Český svaz ochránců vlastní již téměř 11 hektarů.

  Pod Piškulovic mlýnem (foto Jan Moravec)
  Pod Piškulovic mlýnem (foto Jan Moravec)
  Vemeník dvoulistý v lokalitě Traviska (foto Jan Moravec)
  Vemeník dvoulistý v lokalitě Traviska (foto Jan Moravec)

  Další dva drobnější výkupy (celkem 0,28 ha) se podařily i na lokalitě Traviska. Traviska jsou klasickou bělokarpatskou květnatou loukou s výskytem řady druhů orchidejí a dalších vzácných rostlin, o kterou se stará již více než 15 let místní pozemkový spolek. Během několika let se podařilo roky neudržované, křovinami zarostlé louce vrátit její dřívější krásu. Nyní, díky pravidelnému kosení, se již bohatostí blíží svému většímu a slavnějšímu sousedovi, loukám v národní přírodní rezervaci Čertoryje. Český svaz ochránců přírody zde zatím vlastní zhruba půl hektaru pozemků, o další pozemky pečuje na základě dohod s vlastníky.

  První třetinu hektaru Český svaz ochránců vykoupil na nové lokalitě, zvané Pod Piškulovic mlýnem na Radnicku. Jde o nádherný mokřad v údolí Radnického potoka, částečně vytvořený působením bobrů. Podrobnější průzkumy, co zde všechno žije, zde zatím neproběhly, každopádně každý mokřad v krajině má svoji cenu. Právě mokřady jsou tím, co dokáže v naší krajině regulovat extrémní výkyvy počasí, sucha i povodně.

  Zázmoníky (foto Jan Moravec)
  Zázmoníky (foto Jan Moravec)

  Výkup na Zázmonících, velmi zajímavé stepní stráni nad Bořeticemi na Hustopečsku, sice nerozšířil výměru vykoupených pozemků, ale posílil jejich ochranu; po mnoha letech se podařilo na sedmi pozemcích dokoupit zbývající spoluvlastnické podíly.


  Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za více než 19 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již cca 180 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na Facebooku Místo pro přírodu.
  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na www.pozemkovespolky.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autoři