Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)
  Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)

  V pátek 26. dubna 2024 proběhla úvodní konference programu Mládež kraji, a to v prostorách Úřadu
  městské části Praha 10 za přítomnosti 50 účastníků. Program má historii v jiných krajích, v Praze se
  ale letos koná poprvé.

  Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)
  Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)

  Cílem programu Mládež kraji je podporovat aktivity mladých lidí jak finančně tak metodicky
  prostřednictvím vzdělávacích seminářů a individuálních konzultacích. Do prvního kola se hlásilo 17
  projektů, z nichž 11 postoupilo do kola druhého. Na základě rozhodnutí odborné poroty bylo
  podpořeno celkem 10 projektů ve výši 272 500,- Kč. Podpořené projekty se soustředí jak konkrétní
  městské části jako Praha 5, Praha 8 nebo Praha 10, tak i na Prahu jako celek.

  Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)
  Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)

  Na realizaci programu Mládež kraji v roce 2024 participovaly tyto subjekty:
  • Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy – organizátor akce
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – hlavní partner akce s finanční podporou
  • Magistrát hlavního města Prahy – partner akce poskytující záštitu
  • Městská část Praha 10 – partner akce poskytující záštitu a finanční podporu
  • Skautský institut – partner akce zajišťující vzdělávání
  • Středoškolský sněm hlavního města Prahy – partner akce

  Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)
  Z úvodní konference programu Mládež kraji (foto RDMP)

  Odbornou porotu, která rozhodovala o finální podpoře tvoří:
  • Mgr. Pavel Mareš, předseda Výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy pro rodinnou
  politiku a sociální oblast, zmocněnec Zastupitelstva hlavního města Prahy pro dobrovolnictví
  • RNDr. Tomáš Janík, PhD., zastupitel MČ Praha 10
  • Mgr. Lucie Buchtíková, členka Komise Rady MČ Praha 10 pro strategii Zdravého města a
  místní Agendu 21
  • Bc. Jaroslava Bednářová, členka Představenstva Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy
  • Jonathan Skrla, předseda Středoškolského sněmu hlavního města Prahy
  Do konce listopadu bude probíhat realizace jednotlivých projektů. V prosinci pak proběhne závěrečná
  konference, kde budou představeny výstupy.


  Všechny informace jsou uvedeny na webuFacebooku a Instagramu projektu.


  Zařadil: -maj-

  Autoři