Úterý 6. prosince 2022 se kromě svátku sv. Mikuláše neslo ve znamení závěrečné konference k Evropskému roku mládeže. Konference s názvem  Claim the future přivedla do Evropského parlamentu v Bruselu na sedm set mladých lidí.

  Konference se konala nejen u příležitosti konce Evropského roku mládeže, ale také pod taktovkou českého předsednictví Radě EU, které se při organizaci spojilo s dalšími dvěma institucemi, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Obsahovou část nicméně měli na starosti hlavně ti, kterých se konference týkala – mladí lidé.

  Na jaře tohoto roku bylo vybráno šest mladých lidí z Česka, Francie a Švédska, kteří dostali možnost zorganizovat většinu programu, vybrat klíčová témata a řečníky. A na co se tedy zaměřili? Na digitalizaci ve vzdělání a duševní zdraví. Tato témata vybraní mladí lidé rozpracovali do čtyř panelových diskuzí, které si sami odmoderovali. Konkrétně se pak diskutovalo o důležitosti inkluzivního vzdělávání a nedostatcích při jeho realizaci na školách, o digitální Evropě skrze vzdělávání a o duševním zdraví z hlediska dostupnosti péče o něj a o jeho destigmatizaci. V úvodní řeči “bloku mladých” hovořili o jednotlivých tématech ve vzájemně propojeném projevu, ve kterém účastníky uvedli do problematiky jednotlivých témat, ale také zdůraznili, že tento model konference byl měl být použit ve všech případech, kdy se jedná o záležitostech týkajících se mladých lidí.

  Kromě zmíněných panelových diskuzí na konferenci zaznělo několik silných proslovů – jak od mladých lidí, tak od politických představitelů, včetně předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly, která zdůraznila, že se na mladé lidi nesmí zapomínat zejména v době, kdy čelíme realitě klimatické krize, válce a inflaci. Dále mluvil český ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Ten připomněl důležitou roli studentů-mladých lidí  v českých dějinách, zejména v letech 1939 a 1989, ale i jejich roli po celou dobu mezi těmito dvěma historickými milníky. I proto je důležité jejich roli posilovat i v současné době, nabízet jim možnost participovat na rozhodování a vytvářet pro ně nové prostory k zapojení se. Další řečnicí byla například europoslankyně Michaela Šojdrová, které mimo jiné hovořila o situaci mladých lidí v Rusku a o hrozbě dezinformací. Školy by podle ní měly využívat nástrojů, které už mají, aby pomohly mladým lidem co nejvíce současným výzvám čelit.

  V odpolední části konference se diskutoval odkaz Evropského roku mládeže – co si z něho odnášíme a co můžeme přenést do následujících let. Na panelu zasedli například eurokomisařka Mariya Gabriel nebo předsedkyně Evropského fóra mládeže Silja Markkula. Právě druhá zmiňovaná panelistka mluvila o tzv. youth testu – nástroji pro evaluaci evropských politik z hlediska dopadu na mladé lidi, o kterém se v tomto roce mnohokrát hovořilo, a dokonce jeho implementaci doporučil i Evropský parlament.

  Zakončení konference bylo velkolepé – v Evropském parlamentu se rozezněly nástroje a hlasy žáků a žákyň z českých základních uměleckých škol. Koncert se uskutečnil díky europoslankyni Michaele Šojdrové, která se podílela na přípravě konference.

  Jaké bylo zapojení České rady dětí a mládeže do přípravy a průběhu konference? Navrhli jsme výběrové řízení a spoluvybírali mladé lidi, kteří chystali obsahovou část konference. Jsme hrdí na to, jakého úspěchu mladí lidé dosáhli! Stál je hodně energie a sil. Stejně tak jsme se účastnili pracovních skupin a pomáhali s panelovými diskuzemi, kde jsme zejména fungovali jako opora mladých lidí, kteří se chopili moderace. A v neposlední řadě jsme do Bruselu přivezli Mikuláše, který účastníkům rozdal v Evropském parlamentu sladkosti. V galerii se můžete pokusit uhodnout, který z našich kolegů si kostým Mikuláše oblékl.

  Michaela Doležalová

   

  Autor