MŠMT pokračuje v podpoře ukrajinských asistentů pedagoga i jazykového vzdělávání Ukrajinců tak, aby docházelo k jejich úspěšné integraci.

  Podpora tak byla schválena i pro období od začátku nového školního roku do konce kalendářního roku. Na asistenty půjde pro toto období téměř 116 milionů korun, na jazykové vzdělávání v oblasti vysokoškolského vzdělávání přes 12 milionů korun.

  Podpora ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje na stejném principu, jak tomu bylo ve školním roce 2022/23. Platí tedy, že tato pozice bude financována ze státního rozpočtu v případě, že bude ukrajinský asistent působit ve třídě, která má nejvýše 50 procent cizinců, pokud škola současně splní stanovené minimální počty cizinců.

  „Předpokládaná částka na ukrajinské asistenty od září do konce prosince tohoto roku je téměř 116 milionů korun. Bližší informace ohledně počtu zapojených škol se dozvíme z mimořádného sběru dat v průběhu září. Školy opět nebudou muset vyplňovat žádné žádosti navíc, pouze v uvedeném sběru dat potvrdí, zda mají, nebo naopak nemají o tuto pozici a její financování ze strany státu zájem,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce vzdělávání na MŠMT Jan Mareš.

  Finance na ukrajinské asistenty, kteří mají za úkol pomáhat při výuce a začleňování cizinců s udělenou dočasnou ochranou do třídních kolektivů, poskytne MŠMT prostřednictvím krajských úřadů a pražského Magistrátu.

  Kromě této podpory bude dál pokračovat i jazyková podpora cizinců, nyní jde konkrétně o výzvu „Jazyk jako brána: Soustavné jazykové vzdělávání pro Ukrajince – migranty směřující k jejich terciárnímu vzdělávání v českém jazyce.“ Účelem je podpořit v akademickém roce 2023/24 integraci ukrajinských migrantů s vízem strpění nebo udělenou dočasnou ochranou v České republice prostřednictvím rozvoje jejich komunikačních kompetencí v českém jazyce obecného i odborného zaměření, které by povedlo k jejich potencionálnímu studiu na veřejných vysokých školách v českojazyčných studijních programech.

  O dotaci může požádat veřejná vysoká škola, která v každém z třech předešlých kalendářních let realizovala soustavnou jazykovou a odbornou přípravu cizinců ke studiu v českojazyčných studijních programech v rozsahu alespoň 6 měsíců, a to jakoukoliv formou. Žádosti lze podávat od 6. září do 6. října letošního roku. Bližší informace ZDE.

  https://www.msmt.cz/msmt-dal-podpori-ukrajinske-asistenty-i-jazykove-vzdelavani

  Autor