Téměř tři měsíce od ruského vpádu na Ukrajinu je podle ministerstva školství možné vyčíslit náklady na začleňování ukrajinských uprchlíků do českých škol zatím v jednotkách milionů korun. Přesnější informace bude mít úřad na přelomu června a července.

    Celý článek zde:

    https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/msmt-vycislilo-naklady-na-zaclenovani-ukrajinskych-skolaku-zatim-jednotky-milionu-40397748