Do 15. září 2022 lze podávat žádosti v rámci výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září – prosinec 2022“, která je zacílena na děti cizince od 3 do 18 let.

  Celková alokace Výzvy je 200 000 000 Kč.

  Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem a jsou určeny pro děti:
  • od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu,
  • od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,
  • od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,
  • od 15 do 18 let, které nenavštěvují střední školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

  Další informace k Výzvě jsou k dipozici ZDE.

  https://www.msmt.cz/msmt-vyhlasilo-dalsi-vyzvu-pro-deti-cizince-z-ukrajiny

  Zdroj: MŠMT 10. 8. 2022

  Autor